کدخبر: ۱۰۱۸۱۶ لینک کوتاه

پس از ۱۰ روز جلسه بررسی قیمت نان سنگک برگزار نشد

نانوایان در معرض ورشکستگی

عضو اتحادیه نان سنگک با اشاره به عدم برگزاری نشست مشترک اتحادیه نانوایان سنگکی و مسولین شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص افزایش قیمت نان سنگک گفت: اگر قیمت نان سنگک افزایش نیابد بی تردید کیفیت این نان به شدت افت خواهد کرد.

حسن پابرجا در گفتگو اقتصاد نیوز در خصوص اینکه در پایان ماه رمضان قیمت نان سنگک افزایش خواهد داشت یا خیر؛ اظهار کرد: تاکنون جلسه مشترک اتحادیه نانوایان سنگکی و مسولین شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد قیمت‌گذاری نان سنگک برگزار نشده است؛ براین اساس نیز بعید است قیمت این نان با پایان ماه رمضان  افزایش پیدا کند.

البته وی افزود: ما امیدواریم مسولین دولتی هرچه سریعتر در زمینه افزایش قیمت نان سنگک تصمیم‌گیری کنند؛ چون عدم‌افزایش قیمت از سوی منجر به کاهش کیفیت نان سنگک و از سوی دیگر منجر به ورشکستگی فعالان این صنعت می‌شود.

پابرجا با تاکید بر اینکه نانوایان نان سنگک در معرض ورشکستگی قرار دارند؛ گفت: در سال‌هایی که قیمت نان سنگک ثابت مانده است، متاسفانه هزینه‌ها رفته است ؛ به همین دلیل نانوایان ناچار هستند از کیفیت نان بکاهند.

گفتنی است عضو اتحادیه نان سنگک پیش از این به اقتصاد نیوز گفت: از سال 91 تاکنون هزینه های تولید نان سنگک 90 درصد رشد کرده است.

وی افزود: اگرچه قیمت آرد این مدت رشد نکرد، اما قیمت انرژی، کارگر و سایر هزینه های نانوایان افزایش یافت.

پابرجا ادامه داد: در جریان تولید نان 40 درصد هزینه ها مربوط به آرد و 60 درصد مربوط به هزینه های انرژی، کارگر و سایر هزینه های نانوایان است.
 
وی اظهار کرد: اکنون هزینه تولید هر 10 کیسه آرد 350 هزار تومان است، درحالی که ما به دلیل عدم افزایش قیمت نان مجبوریم آن را با ضرر عرضه کنیم.