کدخبر: ۱۰۵۲۴۲ لینک کوتاه

۸۰ درصد کشاورزان ایرانی بی سواد یا کم سوادند

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: حدود ۳ میلیون بهره بردار بخش کشاورزی از نعمت سواد برخوردار نیستند و این موضوع برای استراتژی کشور نشانه خوبی نیست.

فارس نوشت:

 امروز در مراسم امضای تفاهمنامه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش با موضوع ارتقاء سطح سواد بهره‌برداران بخش کشاورزی علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: مأموریت تمام دستگاه‌های اجرایی کشور تعقیب سند چشم‌انداز 20 ساله است و این مستلزم همسوسازی تمام ظرفیت‌های کشور و استفاده همه فرصت‌ها و منابع محدود موجود است.

وی افزود: مقام معظم رهبری این دهه را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کرده‌اند،بنابراین رکن اصلی عدالت باید آموزش همگانی باشد.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی تصریح کرد: تحقیقات، ترویج و آموزش در جهت مأموریت اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که تضمین کننده استقلال و خودکفایی کشور در امر تولید است،بنابراین سازمان نهضت سوادآموزی می‌تواند در این مسیر یاری‌گر سازمان جهاد کشاورزی باشد.

وی افزود: سازمان جهانی یونسکو تعریف سواد را توانایی و قابلیت می‌داند بنابراین ما هم در تلاش هستم تا به این هدف برسیم.

باقرزاده بیان داشت: خواندن، نوشتن و حساب کردن ابزاری برای رسیدن به هدف‌های متعالی است و سواد در حد خواندن و نوشتن موجب اعتماد به نفس می‌شود.

وی افزود: براساس اسناد جهانی منتشر شده 4 سال آموزش ابتدایی تاحدود 8 درصد در افزایش راندمان تولید اثرگذار است،بنابراین می‌تواند در تولید ناخالص ملی اثرگذار باشد و همچنین در کاهش مصرف هم موثر است.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با بیان اینکه در بهداشت و سلامت مسئله سواد حائز اهمیت است، گفت: باسوادی مادران تا حدود 50 درصد موجب کاهش مرگ و میر کودکان و نوزادان می‌شود.

باقرزاده تصریح کرد: اقتصاد و اشتغال با مسئله سواد رابطه مستقیم دارد و براساس گزارش سال گذشته فرهنگستان علوم پزشکی افرادی که تا حد متوسطه تحصیل کرده‌اند حدود 27 درصد درآمد بالاتری دارند و همچنین یک دهه بیشتر از بی‌سوادان عمر می‌کنند.

وی افزود: هدف‌گذاری آموزش عمومی این است که این افراد در آینده اثرگذار باشند و امروز فرصتی است برای شکل‌گیری آینده، بنابراین نباید فرصت‌های آموزشی را از دست داد.

باقرزاده تصریح کرد: براساس آخرین آمار سرشماری سال 90 حدود 3 میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی از نعمت سواد برخوردار نیستند و حدود 80 درصد از بهره برداران بخش کشاورزی دچار بی‌سوادی و کم سوادی هستند و این موضوع برای استراتژی کشور نشانه خوبی نیست.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی تصریح کرد: تعداد افراد بی‌سواد در جمعیت زیر 50 سال که جمعیت مولد کشور هستند بین 5 تا 6 درصد است.

وی افزود: 3 رویکرد در سوادآموزی داریم که یکی از آنها مخاطب محوری است زیرا عرضه بدون تقاضا و تقاضای برخاسته از نیاز، منجر به از بین رفتن منابع می‌شود و اعتقاد ما بر این است که اگر قرار است بر سوادآموزی کشاورزان متمرکز شویم، این بخش باید در شیوه و محتوا با سوادآموزی در بخش‌های دیگر متفاوت باشد.

باقرزاده با بیان اینکه رویکرد دوم در سواد آموزی، غیر دولتی کردن آن است، اظهارداشت: ما به دنبال سوادآموزی مردم محور هستیم و اعتقاد داریم که باید از ظرفیت تحصیل‌کردگان بیکار کشور استفاده کنیم.

وی به رویکرد سوم با عنوان مهارت آموزی اشاره و تصریح کرد: ما به دنبال این نیستیم که آموزش‌یاران را مثل گذشته به کار گیریم بلکه معتقدیم که اگر سوادآموزی در قالب یک مهارت نباشد نرخ پایداری آن بسیار پایین است.

باقرزاده اظهارداشت: تمام هزینه‌های آموزش بهره‌برداران کشاورزی را سازمان نهضت سوادآموزی از اعتبارات دولت فراهم می‌کند و بسترسازی برای حضور کشاورزان از خدماتی است که سازمان تحقیقات ارائه می‌دهد و ما آمادگی آموزش به 100 هزار نفر را در سال داریم.

وی افزود: هیچگونه کمبودی در منابع برای آغاز طرح نداریم و مقدمات اختصاص بودجه را در بودجه سال 94 دیده‌ایم.