کدخبر: ۱۰۵۸۰۹ لینک کوتاه

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد

تداوم روند نزولی مازاد حساب جاری ایران

صندوق بین المللی پول در گزارش تازه خود خبر از کاهش مازاد حساب جاری ایران طی سال های اخیر داد و تاکید کرد که دلیل این روند کاهشی، تاثیر تحریم های اقتصادی در درآمد و هزینه های دولتی است.

به گزارش «اقتصاد نیوز» به نقل از صندوق بینالمللی پول تا سال 2015 میلادی تراز حساب جاری در ایران از مازاد 4.2درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2014 میلادی به مازاد 1.7درصدی تولید ناخالص داخلی میرسد.

این در حالی است که ایران در سال 2013 میلادی دارای مازادی معادل 7.5 درصد تولید ناخالص داخلی در حساب جاری خود بود.

در میان کشورهای نفتخیز خاورمیانه، کویت از نظر مازاد حساب جاری در سال 2015 میلادی رکورددار خواهد بود. در این سال مازاد حساب جاری کویت برابر با 38.6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود و الجزایر با تجربه کسری 2.9درصدی حساب جاری در بدترین وضعیت قرار خواهد داشت.

بررسی آمارهای ارائه شده در مورد کسریها و مازادهای حساب جاری در کشورهای نفتخیز نشان میدهد، در اغلب کشورها مازاد حساب جاری سیر کاهشی داشته است و دلیل این مساله هم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی است. قیمت نفت در بازارهای جهانی طی سال‌های اخیر روند کاهش تدریجی را آغاز کرده است و با توجه به افول نقش اوپک در بازار نفت دنیا و سرمایهگذاری در منابع احیا شدنی در جهان، انتظار می رود این روند کاهشی ادامه داشته باشد.

صندوق بینالمللی پول در گزارش تازه خود نوشته است که سیر کاهشی تراز حساب جاری در ایران سرعت بیشتری نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه داشته است و دلیل این مساله را میتوان در تحریمهای اقتصادی غرب علیه برنامه هستهای ایران مشاهده کرد. این تحریمها باعث شد تا ایران در تعاملات تجاری خود با مشکلاتی مواجه شود و درآمد زایی تجارت کالا و خدمات برای ایران کاهش یابد. از طرف دیگر صادرات نفت ایران کم شد و این مسائل اقتصاد ایران را با دشواریهای شرایط تازهای مواجه کرد.