کدخبر: ۱۳۷۲۷۷ لینک کوتاه

کارنامه تورم بخش خدمات در تابستان امسال/کدام بخش‌های خدمات متورم‌تر شده‌اند؟+نمودار

تورم سالانه تولیدکننده بخش خدمات در فصل تابستان ۷.۳ و تورم نقطه به نقطه ۵.۴ درصد ثبت شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات (بر مبنای 100=1390) در فصل تابستان سال 94 برابر با 136.4 است که نسبت به فصل قبل 1.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 5.4 درصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه ) برابر با 7.3 درصد است.

تغییرات شاخص بخش‌های خدمات به شرح زیر است:

*شاخص گروه خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی در فصل تابستان 94 برابربا 131.2 است که نسبت به فصل قبل 1.2 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 5.9درصد است.

*شاخص گروه خدمات هتل و رستوران در فصل بهار سال 94 برابر با 133 است که نسبت به فصل قبل 0.9 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 4.5 درصد است.

*شاخص گروه خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در فصل بهار 94 برابر با 157.1 است که نسبت به فصل قبل 1.6 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز برابر با 10 درصد است.

*شاخص گروه خدمات واسطه‌گری مالی (بیمه) در فصل بهار سال 94 برابر با 151 است که نسبت به فصل قبل 0.1 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز برابر با 4.2 درصد است.

*شاخص گروه خدمات، مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب‌وکار در فصل بهار 94 برابر با 127.8 است که نسبت به فصل قبل 1.5 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز برابر با 6.5 درصد است.

*شاخص گروه خدمات آموزش در فصل بهار سال 94 برابر با 122.5 است که نسبت به فصل قبل 0.6 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر با 7 درصد است.

*شاخص گروه خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی در فصل بهار 94 برابر با 122.5 است که نسبت به فصل قبل 1.7 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر با 5.8 درصد است.

*شاخص گروه خدمات سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی در فصل بهار 94 برابر با 129.7 است که نسبت به فصل قبل 1.2 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز برابر با 5.3 درصد است.