کدخبر: ۱۰۷۴۲۷ لینک کوتاه

افزایش قیمت انواع ورق ۲۰ و ۴۰ +جدول

ورق ۸ با سایز ۶۰۰۰*۱۲۵۰ و ورق ۴۰ با سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ با افزایش قیمت و ورق های با ضخامت دو در سایزهای مختلف کاهش قیمت داشتند.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت ورق‌‌ها با اندکی کاهش مشاهده شده و حتی بعضی از آنها ثابت مانده‌اند، تنها ورق هشت سایز 6000*1250 کاویان و ورق 40 سایز 6000*1500 با افزایش قیمت کارخانه همراه بوده‌اند که این افزایش قیمت برای ورق سایز 8، 200 ریال و برای ورق سایز 40، 50 ریال گزارش شده است و قیمت کارخانه آنها به ترتیب 19 هزار و 650 ریال و 18 هزارو 500 ریال است. ورق با ضخامت 2 و سایز 1000 و 1250 با قیمت کارخانه 20 هزار و 200 ریال، نسبت به قیمت قبل خود 200 ریال کاهش داشتند و نوع برش‌خورده آنها با قیمت 20 هزار و 700 ریال معامله می‌شود و همچنین نوع برش‌خورده ورق 2 هم با 200 ریال کاهش گزارش شده است.


آخرین تغییرات نرخ ورق، به شرح زیر است:

کالا

قیمت کارخانه (ریال)

قیمت بنگاه (ریال)

نوع

ضخامت

سایز

واحد

محصول

استاندارد

حالت

ورق ۲ رول سایز ۱۰۰۰

20,200

-

-

2

1,000

رول

M.M.K

-

رول

ورق ۲ رول سایز ۱۲۵۰

20,200

-

-

2

1,250

رول

M.M.K

-

رول

ورق ۲ برش خورده سایز ۱۰۰۰

-

20,700

-

2

-

برش خورده

M.M.K

ST37

برش خورده

ورق ۲ برش خورده سایز ۱۲۵۰

-

20,700

-

2

1,250

برش خورده

M.M.K

ST37

برش خورده

ورق ۲.۵ سایز ۲۰۰۰*۱۰۰۰

19,500

20,300

-

2.5

1000

رول

فولاد مبارکه

-

رول

ورق ۲.۵ سایز ۲۵۰۰*۱۲۵۰

19,950

20,300

-

2.5

1250

رول

فولاد مبارکه

-

رول

ورق ۳ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

20,700

20,250

-

3

6000*1500

شیت

فولاد مبارکه

-

شیت

ورق 3 سایز ۱۲۵۰

20,130

-

-

3

1250

رول

فولاد مبارکه

-

-

ورق 3 سایز ۱۵۰۰

19,400

-

-

3

1500

رول

فولاد مبارکه

-

-

ورق ۴ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

19,800

20,050

-

4

6000*1500

شیت

فولاد مبارکه

-

شیت

ورق ۴.۸ سایز ۱۵۰۰

19,480

-

-

۴.۸

۱۵۰۰

رول

فولاد مبارکه

-

رول

ورق ۵ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

-

20,300

-

5

6000*1500

شیت

فولاد مبارکه

-

شیت

ورق ۶ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ سبا

19,900

-

-

6

۶۰۰۰*۱۵۰۰

برش خورده

سبا

-

برش خورده

ورق ۶ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه

-

20,250

-

6

۶۰۰۰*۱۵۰۰

شیت

فولاد مبارکه

-

شیت

ورق ۸ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه

19,800

20,250

-

8

6000*1500

شیت

-

-

شیت

ورق ۸ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ سبا

19,550

19,750

-

8

۶۰۰۰*۱۵۰۰

شیت

سبا

-

-

ورق ۸ سایز ۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان

19,650

20,250

-

8

۶۰۰۰*۱۲۵۰

شیت

فولاد مبارکه

-

شیت

ورق ۱۰ سایز ۶۰۰۰*۱۲۵۰

19,250

20,050

-

10

۶۰۰۰*۱۲۵۰

شیت

کاویان

-

شیت

ورق ۱۰ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ سبا

19,550

20,150

-

10

۶۰۰۰*۱۵۰۰

شیت

سبا

-

شیت

ورق ۱۰ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه

19,550

20,250

-

10

6000*1500

شیت

فولاد مبارکه

-

شیت

ورق ۱۰ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰

19,750

-

-

10

6000*2000

شیت

اکسین اهواز

-

شیت

ورق ۱۰ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ استاندارد st37

-

20,550

-

10

6000*2000

شیت

اکسین اهواز

ST37

شیت

ورق ۱۲ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه

19,350

20,350

-

12

6000*1500

شیت

فولاد مبارکه

-

شیت

ورق ۱۲ سایز ۶۰۰۰*۱۲۵۰

19,200

20,000

-

12

۶۰۰۰*۱۲۵۰

شیت

کاویان

-

-

ورق ۱۲ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰

20,000

20,800

-

12

۶۰۰۰*۲۰۰۰

-

12

-

-

ورق ۱۵ سایز ۶۰۰۰*۱۲۵۰

19,300

20,150

-

15

۶۰۰۰*۱۲۵۰

شیت

اکسین اهواز

ST37

شیت

ورق ۱۵ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه

19,400

20,200

-

15

6000*1500

شیت

فولاد مبارکه

-

شیت

ورق 15 سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان

19,700

20,250

-

15

6000*1500

شیت

فولاد مبارکه

-

فابریک

ورق ۱۵ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰

19,750

20,550

-

شاخه

۶۰۰۰*۲۰۰۰

شیت

اکسین اهواز

-

-

ورق ۲۰ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

18,400

19,300

-

20

۶۰۰۰*۱۵۰۰

شیت

کاویان

-

-

ورق ۲۰ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰

18,450

19,250

-

20

6000*2000

شیت

اکسین اهواز

-

شیت

ورق ۲۵ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰

18,450

19,250

-

25

6000*2000

شیت

اکسین اهواز

-

شیت

ورق ۳۰ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰

18,480

19,550

-

30

6000*2000

شیت

اکسین اهواز

-

شیت

ورق ۳۵ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰

18,500

19,300

-

35

6000*2000

شیت

اکسین اهواز

-

شیت

ورق ۴۰ سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

18,500

19,300

-

40

6000*1500

شیت

کاویان

-

شیت

ورق ۴۰ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰

18,650

19,450

-

40

6000*2000

شیت

اکسین اهواز

-

شیت

ورق ۴۵ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰

18,450

19,250

-

45

6000*2000

شیت

اکسین اهواز

ST37

شیت

ورق ۵۰ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰

18,500

19,300

-

50

6000*2000

شیت

اکسین اهواز

-

شیت

ورق ۸۰ سایز ۶۰۰۰*۲۰۰۰

-

-

-

-

-

-

اکسین اهواز

ST37

شیت