کدخبر: ۱۰۷۴۴۶ لینک کوتاه

افزایش قیمت ورق گالوانیزه در بازار شادآباد+جدول

قیمت بیشتر ورق های گالوانیزه روغنی ثابت مانده است اما برخی مانند ورق گالوانیزه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ضخامت ۰/۶ فولاد مبارکه و ورق گالوانیزه ۱۰۰۰ ضخامت ۰/۶ شهر کرد افزایش قیمت و برخی کاهش قیمت داشتند.

به گزارش اقتصاد‌نیوز، قیمت کارخانه ورق گالوانیزه 1000*2000 ضخامت 0/6 فولاد مبارکه در مقایسه با هفته گذشته دو هزار ریال افزایش پیدا کرده است. همچنین قیمت بنگاه ورق گالوانیزه 1000 ضخامت 0/6 شهر کرد نیز هزار و 400 ریال افزایش داشته است. قیمت بیشتر ورق‌های گالوانیزه روغنی در مقایسه با هفته گذشته تغییری نکرده است اما با این حال برخی نیز کاهش و یا افزایش قیمت داشتند.

قسمتی از قیمت‌های ورق‌های گالوانیزه روغنی به شرح زیر است:

کالا

قیمت کارخانه (ریال)

قیمت بنگاه (ریال)

سایز

محصول

ضخامت (میلی متر)

گالوانیزه 1000*2000 ضخامت 0/6 فولاد مبارکه

26,700

-

1000*2000

فولاد مبارکه

.6

گالوانیزه 1000*2000 ضخامت 0/6 قزاق

23,600

24,300

1000*2000

قزاق

0.6

گالوانیزه 1000*2000 ضخامت 0/7 کاشان

-

27,100

1000*2000

کاشان

0.7

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/7 فولاد مبارکه

24,000

-

1,000

فولاد مبارکه

.7

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/7 قزاق

24,000

25,500

1,000

قزاق

.7

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/8 فولاد مبارکه

24,800

-

1,000

فولاد مبارکه

.8

گالوانیزه 1000 ضخامت 1.5 هفت الماس

-

27,200

1,000

هفت الماس

1.5

گالوانیزه 1000 ضخامت 1.5 قزاق

25,800

26,400

1,000

قزاق

1.5

گالوانیزه 1000 ضخامت 1.8 قزاق

-

26,000

1,000

قزاق

1.8

گالوانیزه 1000 ضخامت 2 فولاد غرب

-

26,200

1,000

فولاد غرب

2

گالوانیزه 1000 ضخامت 2قزاق

25,800

26,200

1,000

قزاق

2

گالوانیزه 1000 ضخامت 0.5 شهر کرد

-

28,500

1,000

شهرکرد

.5

گالوانیزه 1000 ضخامت 0.5 کاشان

26,700

28,600

1,000

کاشان

.5

گالوانیزه 1000 ضخامت0/5 هفت الماس

-

26,500

1,000

هفت الماس

.5

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/6 کاشان

26,950

27,700

1,000

کاشان

.6

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/6 شهر کرد

-

29,000

1000

شهرکرد

.6

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/6 فولاد مبارکه

-

27,000

1000

فولاد مبارکه

.6

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/6 هند

-

27,700

1000

هند

.6

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/6 هفت الماس

25,700

26,800

1000

هفت الماس

.6

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/7 هفت الماس

26,300

28,100

1000

هفت الماس

.7

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/7 کاشان

26,600

29,600

1000

کاشان

.7

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/8 کاشان

26,300

27,900

1000

کاشان

.8

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/8 شهر کرد

25,650

26,800

1000

شهرکرد

.8

گالوانیزه 1000 ضخامت 1 هفت الماس

-

26,900

1000

هفت الماس

1

گالوانیزه 1000 ضخامت 1 کاشان

26,000

26,300

1000

کاشان

1

گالوانیزه 1000 ضخامت 1 شهر کرد

26,200

26,900

1000

شهرکرد

1

گالوانیزه 1000 ضخامت 2 شهر کرد

26,500

28,300

1000

شهرکرد

2

گالوانیزه 1000 ضخامت 2 کاشان

26,500

-

1000

شهرکرد

2

گالوانیزه 1000 ضخامت 4 چین

39,000

50,000

1000

چین

4

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/39 قزاق

-

23,900

1000

قزاق

0.39

گالوانیزه 1000ضخامت 0/4 قزاق

-

23,700

1000

قزاق

0.4

گالوانیزه 1000ضخامت 0/5 فولاد مبارکه

25,000

-

1000

فولاد مبارکه

0.5

گالوانیزه 1000ضخامت 0/6 قزاق

23,000

24,600

1000

قزاق

0.6

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/7 فولاد مبارکه

24,000

-

1000

فولاد مبارکه

0.7

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/9 قزاق

25,600

25,700

1000

قزاق

0.9

گالوانیزه 1000 ضخامت 1 قزاق

-

25,400

1000

قزاق

1

گالوانیزه 1000 ضخامت 1 فولاد مبارکه

-

26,700

1000

فولاد مبارکه

1

گالوانیزه 1000 ضخامت 1/25 قزاق

-

-

-

-

-

گالوانیزه 1000 ضخامت 1/25 فولاد غرب

-

24,800

1000

فولاد غرب

1.25

گالوانیزه 1000 ضخامت 1/5 هفت الماس

-

27,200

1000

هفت الماس

1/5

گالوانیزه 1000 ضخامت 1/5 قزاق

25,800

26,500

1000

قزاق

-

گالوانیزه 1000 ضخامت 1/5 قزاق- روغنی فابریک

-

26,400

1000

قزاق

1.5

گالوانیزه 1000 ضخامت 1/5 فولاد مبارکه

25,900

26,900

1000

فولاد مبارکه

1.5

گالوانیزه 1000 ضخامت 1/8 قزاق

25,900

26,000

1000

قزاق

1/8

گالوانیزه 1000 ضخامت 2 هفت الماس

-

26,600

1000

هفت الماس

2

گالوانیزه 1000 ضخامت 0/48 فولاد مبارکه

24,300

-

1000

فولاد مبارکه

0/48

گالوانیزه 1250 ضخامت 0.48 فولاد مبارکه

24,300

24,300

1250

فولاد مبارکه

.48

گالوانیزه 1250 ضخامت 0.5 فولاد مبارکه

23,100

-

1250

فولاد مبارکه

.5

گالوانیزه 1250 ضخامت 0.6 قزاق

24,200

24,900

1250

قزاق

.6

گالوانیزه 1250 ضخامت 0.7 هفت الماس

26,200

25,700

1250

هفت الماس

.7