کدخبر: ۱۰۹۳۲۷ لینک کوتاه

قیمت ناودانی سایز ۱۰ کاهش پیدا کرد+ جدول

ناودانی سایز ۱۰ حالت ۶ محصول نور میلاد یزد در بازار تهران با ۳۵۰ ریال کاهش ۱۸ هزار ۴۰۰ ریال معامله می‌شود.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت کارخانه و بنگاه ناودانی سایز 10 حالت 12 وقیمت کارخانه ناودانی سایز 10 حالت 6 محصول ناب 200 ریال افزایش یافت.
این در حالی است که قیمت ناودانی سایز 10 حالت 6 محصول نور میلاد یزد از 18 هزار و 750 ریال به 18 هزار و 400 ریال رسید.
همچنین قیمت کارخانه و بنگاه ناودانی سایز 12 حالت 6 محصول ناب 100 ریال کاهش یافت، لازم به ذکر است قیمت بنگاه ناودانی سایز 12 حالت 12 محصول ناب 200 ریال کاهش پیدا کده است.

قیمت کارخانه و بنگاه ناودانی به شرح زیر است:

کالا

حالت

واحد

ضخامت

سایز

محصول

قیمت بنگاه

قیمت کارخانه

ناودانی ۸ حالت ۱۲

12

کیلو


8

ناب

18,500

18,000

ناودانی ۸ حالت ۶

6

کیلو


8

ناب

18,500

17,900

ناودانی ۱۰ حالت ۱۲

12

کیلو


10

ناب

18,900 ▲

18,400 ▲

ناودانی۱۰ حالت ۶ ناب

6

کیلوگرم

شاخه

10

ناب


18,400 ▲

ناودانی۱۰ حالت ۶ نور میلاد یزد

6

کیلوگرم

شاخه

10

نور میلاد یزد


18,400 ▼

ناودانی ۱۲ حالت ۶

6

شاخه


12

ناب

19,000 ▼

18,500 ▼

ناودانی ۱۲ حالت ۱۲

12

کیلو


12

ناب

19,000 ▼

18,500

ناودانی ۱۴ حالت ۱۲

12

کیلو


14

ناب

19,000

18,500

ناودانی ۱۴ حالت ۶

6

کیلو


14

ناب

19,000

18,500

ناودانی ۱۶ حالت ۱۲

12

کیلو


16

ناب

19,000

18,400

ناودانی ۱۶ حالت ۶

6

کیلو


16

ناب

19,000