کدخبر: ۱۰۹۳۴۰ لینک کوتاه

حرمت امام‌زاده را متولی نگاه می‌دارد

بی‌قانونی مردان قانون

می‌گویند «حرمت امامزاده‌ را متولی نگاه می‌دارد.» اما شاید بعضی اوقات متولی چندان به فکر حرمت امامزاده نباشد؛ مانند رفتاری که در برخی موارد از سوی ماموران قانون سرمی‌زند و شهروندان را از قانون‌مداری سرخورده می‌کند.

سید‌امیر اشراقی: این مسیر هر روز صبح من است. درست از روبروی یکی از ادارات راهنمایی رانندگی عبور می‌کنم و هر روز هنگامی که به این اداره می‌رسم، باید از پیاده‌رو خارج شوم و از خیابان مسیر خود را ادامه دهم.

این تنها مشکل من نیست و تمام مردم این محل (بزرگراه نواب- ابتدای خیابان شهید محبوب مجاز (سینای قدیم) اداره راهنمایی و رانندگی منطقه 10) برای عبور و مرور باید از پیاده‌رو وارد خیابان شوند و خود را در معرض خطرات جانی و مالی قرار دهند؛ فقط و فقط بخاطر اینکه کارمندان این اداره راهنمایی و رانندگی ماشین‌های شخصی و دولتی را در پیاده‌روی روبروی اداره پارک کرده و پیاده‌رو را مسدود می‌کنند.
 
این عدم رعایت از سوی مردان قانون در حالی است که آنها هر روز صبح زود، خودروهایی را که در همین خیابان در سمت پارک ممنوع، پارک شده‌اند، با جرثقیل به پارکینگ منتقل می‌کنند. 

با قبول اینکه رعایت قانون کاری بسیار پسندیده و یک وظیفه اجتماعی است و طبق گفته مسئولین اداره راهنمایی و رانندگی، حتی اگر یک سانتی‌متر از خط عبور کنید از دید مامورین مخفی نخواهد ماند و جریمه خواهید شد، بهتر است رعایت قانون از خود این بزرگواران آغاز شده تا برای مردم نهادینه شود.