کدخبر: ۱۳۲۵۸۲ لینک کوتاه

گزارش آماری اقتصادنیوز

کدام استان‌ها بیشترین و کمترین مشارکت را در اقتصاد دارند؟

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در ایران ۴۱.۶ درصد گزارش شده است. اما کدام استان‌ها بالاترین نرخ مشارکت و کدام استان‌ها پایین‌ترین نرخ مشارکت را دارند؟

به گزارش اقتصادنیوز بررسی آمارهای مرکز آمار از نتایج آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد استان اردبیل با 47.6 درصد بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی را دارد و استان سیستان و بلوچستان با نرخ مشارکت اقتصادی 34.8 درصد پایین‌ترین نرخ را دارد.

پس از اردبیل دو استان خراسان شمالی و مازندران با نرخ مشارکت اقتصادی 46.5 و 45.7 درصد دارای بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی هستند.

از سوی دیگر، پس از استان سیستان و بلوچستان، دو استان کرمان و قم با 35.8 و 36 درصد دارای کمترین نرخ مشارکت اقتصادی است.

نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است از نسبت جمعیت فعال (اعم از شاغل و بیکار) 15 ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار ضرب در 100. در حقیقت نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد چه تعدادی از جمعیت در سن کار، برای فعالیت اقتصادی آمادگی دارند.