کدخبر: ۱۳۵۶۶۰ لینک کوتاه

بررسی اقتصادنیوز از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳

دولت چند درصد از قانون بودجه ۹۳ تخلف کرده است؟+جدول

دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ را منتشر کرد. اما در چه مواردی دولت به قانون بودجه عمل کرده و در چه مواردی از آن تخطی کرده است؟

به گزارش اقتصادنیوز، دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه که برای قرائت در صحن علنی مجلس منتشر کرده ، نوشته دولت  59 درصد احکام بودجه را کامل اجرا کرده، 13 درصد احکام بودجه را ناقص اجرا کرده و 16 درصد احکام را در کل اجرا نکرده است.

در متن گزارش تفریغ بودجه آمده «ماده واحد قانون بودجه سال 93 کل کشور دارای 190 بند و جزء بوده که در محدوده رسیدگی‌ها در 112 بند و جزء (حدود 59 درصد ) موردی حاکی از عدم رعایت احکام قانونی مشاهده نشده، در 24 بند و جزء (حدود 13 درصد ) احکام قانونی به طور کامل یا بخشی از آن رعایت نشده، و در 31 بند (حدود 16 درصد) اهداف مدنظر قانون‌گذار به طور کامل یا بخشی از آن محقق نشده است. »

گزارش منتشر شده از سوی دیوان محاسبات بیانگر همین موارد کلی در خصوص تخلف دولت از اجرای قانون بودجه سال 93 است و در این گزارش ذکر نشده که چه مواردی به درستی اجرایی شده و در چه مواردی دولت تخلف کرده است. در مقابل در این گزارش به صورت کاملا مبسوطی میزان افزایش کلیه درامدها و هزینه‌های دولت از سال 89 تا 93 بررسی و بیان شده که هر کدام از اعداد کلان بودجه در سال‌های مورد بررسی چه میزان افزایش یافته است.

بخش دیگر این گزارش خلاصه تفریغ بودجه را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش 97 درصد درآمدهای مصوب قانون بودجه سال 93 محقق شده است. میزان تحقق واگذاری‌ دارایی‌‌های سرمایه‌ای 79.2 درصد و واگذاری دارایی‌های مالی 56.1 درصد است. به عبارتی دولت در بخش درآمدها مانند درآمدهای مالیاتی، درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی و درامدهای حاصل از مالکیت دولت عملکرد خوبی داشته است. همچنین دولت توانسته در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌های نفتی) پیش‌بینی بودجه را تا حدود زیادی محقق کند اما در بخش واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق مشارکت و صکوک اجاره و اسناد خزانه تنها تا حدود 56 درصد بودجه موفق بوده است.

84 درصد منابع عمومی دولت هم محقق شده است. بودجه عمومی دولت هم 84.9 درصد محقق شده است. منابع شرکت‌های دولتی 114.9 درصد محقق شده است. این ستون نشان می دهد عملکرد شرکت های دولتی از بودجه هم پیشی گرفته است. در مجموع این گزارش نشان می‌دهد عملکرد دولت در اجرای بودجه 111.8 درصد بوده که البته در این درصد نباید سهم شرکت های دولتی در افزایش رقم نهایی را از نظر دور داشت.

به گزارش اقتصادنیوز، تفریغ منابع عمومی دولت و مصارف عمومی نشان می‌دهد منابع 2.8 هزار میلیارد تومان بیش از مصارف بوده است. تفریغ بودجه عمومی دولت هم نشان می‌دهد بودجه عمومی 2.9 هزار میلیارد تومان بیشتر از هزینه‌ها بوده است.

منابع

مصارف

عنوان

پیش‌بینی قانون بودجه

تفریغ

درصد تفریغ به پیش‌بینی

عنوان

تفریغ

تفاوت تفریغ مصارف منابع

 

درآمدها

100.3

98.2

97.2

هزینه‌ای

142

44.1

 

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

79.8

63.2

79.2

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

29

34.1

 

واگذاری دارایی‌های مالی

30.9

17.3

56.1

تملک دارایی‌های مالی

4،5

12.8

 

جمع منابع عمومی دولت

211.1

178.8

84.4

جمع مصارف عمومی دولت

175.9

28.7

 

درامدهای اختصاصی دولت

23.8

20.6

89.2

از محل درآمدهای اختصاصی دولت

20.5

9.07

 

منابع بودجه عمومی دولت

235

199.5

84.9

مصارف بودجه عمومی دولت

196.5

29.6

 

منابع شرکت‌های دولتی

882.6

102.2

114.9

مصارف شرکت‌های دولتی

102.2

0

 

جمع

804.3

940.4

111.8

 

937.4

29.6