کدخبر: ۱۳۹۰۸۱ لینک کوتاه

معاون وزیر کار عنوان کرد:

جستجوی ظرفیت‌های جدید اشتغال‌زایی/ نیازمند موج کارآفرینی هستیم

معاون وزیر کار گفت: با هماهنگی مجلس نیازمند تدوین قوانینی برای ورود کشور به موج کارآفرینی هستیم.

عیسی منصوری با بیان اینکه کشور باید وارد موج کارآفرینی شود، گفت: در کشور ما در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ ورود به سیاست‌گذاری برای شکل‌گیری صنعت اتفاق افتاد و نهادهایی همچون ذوب آهن و ماشین سازی شکل گرفت.

معاون اشتغال وزارت کار اظهارداشت: در همین راستا قواعد قانونی و سیاست‌گذاری برای عده‌ای نیز شکل گرفت اما هم اکنون به نظر می رسد که در آن دوران مانده ایم و وارد موج کارآفرینی نشده ایم و تمامی سیاست‌گذاری‌هایمان در این حوزه معطوف به کارآفرینی نیست.

وی معتقد است هم اکنون کارآفرین بنگاه را شکل می‌دهد اما متاسفانه آن بنگاه پایدار نیست. به عنوان مثال، در قانون رفع موانع تولید حمایت‌ها مربوط به بنگاه های بالای ۵۰ نفر است. منصوری با تاکید بر اینکه مجموعه سیاست‌گذاری ها باید برای توسعه کارآفرینی فراهم شود، در ادامه از نمایندگان مجلس خواست که در این راستا کمک کنند تا شرایطی فراهم شود تا با همکاری و هماهنگی وزارت کار، کشور وارد موج کارآفرینی شود.

این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: باید از ظرفیت کشور برای اشتغال‌زایی و کارآفرینی استفاده کنیم و در این راستا ما نیازمند کمک صاحب نظران و اساتید هستیم. منصوری در این باره پیشنهاد کرد باید نوع نگاه مان به مبحث کارآفرینی را از سنتی به جدید تغییر دهیم و نباید در این زمینه منفعل باشیم و منتظر کارآفرین بمانیم بلکه باید زمینه های کارآفرینی را پیدا کنیم و ببینیم که چه رشته هایی رونق بیشتری دارند.

وی تاکید کرد: برخی صنایع در کشورمان فراگیری بیشتری دارند، لذا باید در این زمینه برنامه ریزی های لازم صورت گیرد تا بتوانیم به صورت منطقه ای از آن در جهت کارآفرینی بهره لازم را ببریم و در این راستا باید افق نگاهمان را وسیع تر کنیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: در نگاه سنتی به جای سیاست‌گذاری متاسفانه توزیع منابع بانکی و وام داریم در صورتی که باید نگاهمان در این زمینه باید تغییر کند. منصوری تاکید کرد: باید بتوانیم بین صنعت و نوآوری رابطه ای زنجیروار ایجاد کنیم و انسان‌های نوآور و کارآفرینی را به شبکه های جهانی متصل کنیم و وزارت تعاون، کار و رفاه موظف است که زمینه های لازم را فراهم کند.

منصوری همچنین تمرکز بر مناطق در زمینه کارآفرینی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: باید به سوی کارآفرینی مبتنی بر ویژگی های منطقه ای حرکت کنیم و بستر لازم فراهم شود. هر کارآفرین ویژگی های خاص خودش را دارد که نمی توانیم برای همه یک نسخه بپچیم.

منبع: مهر