کدخبر: ۱۴۹۶۶۷ لینک کوتاه

مرکز آمار اعلام کرد 

تدوام تورم منفی در بخش صنعت 

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده محصولات صنعتی در فصل بهار امسال ۰.۴ درصد افزایش و تورم میانگین دوازده ماهه ۰.۵ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در زمستان سال ۹۴ هم تورم این بخش منفی ۰.۵ درصد بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز مرکز آمار نرخ تورم تولیدکننده محصولات صنعتی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در فصل بهار به عدد 193.3 رسيد. این در حالی است که شاخص تولیدکننده در فصل زمستان 94 عدد 189.6 بوده است. این شاخص در بهار نسبت به فصل قبل 2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه توليدكننده كل بخش صنعت) 0.4 درصـد افـزايش داشـته است.

شاخص قيمت بخش «توليد فلزات اساسي» با 4.9 درصد افزايش نسبت بـه فصـل قبـل و رسـيدن بـه عـدد 173.6، بيشترين تاثير را در افزايش شاخص كل فصل بهار داشته‌است. رشته فعاليت «توليد محصولات اوليه آهـن و فـولاد» بـا 6 درصد افزايش نسبت به فصل قبل بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته‌است.

شاخص قيمت بخش «صنايع توليد زغال سنگ – پالايشگاه‌هاي نفت» با 1.7 درصد افزايش نسبت به فصـل قبـل بـه عدد 167.4 رسيد؛ اين بخش رتبه دوم تأثيرگذاري در افزايش شاخص كل را به خـود اختصـاص داده اسـت. رشـته فعاليـت «توليد فرآورده‌هاي نفتي تصفيه شده» با 1.7 درصد افزايش نسبت به فصل قبل بيشترين تاثير را در افـزايش شـاخص ايـن بخش داشته‌است.

شاخص قيمت بخش «صنايع مواد غذايي و آشاميدني» با 2 درصد افزايش نسبت به فصـل قبـل بـه عـدد 244.1رسيد؛ اين بخش رتبه سوم تأثيرگذاري در افزايش شاخص كل را به خود اختصـاص داده اسـت. رشـته فعاليـت‌هـاي «توليـد فرآورده‌هاي لبني» با 3.3 درصد، «كشتار دام و طيور» با 7.8 درصد، «توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خـوراكي» بـا 1.7 درصد و «توليد قند و شكر» با 2.2 درصد افزايش نسبت به فصل قبل، به ترتيب بيشترين تاثير را در افـزايش شـاخص ايـن بخش داشته‌اند.

شاخص قيمت بخش «صنايع محصولات شيميايي» با 3.4 درصد افزايش نسبت به فصل قبل و رسيدن به عدد 202.5، رتبه چهارم تأثيرگذاري در افزايش شاخص كل فصل بهار را به خود اختصاص داده اسـت. رشـته فعاليـت‌هـاي «توليـد مـواد پلاستيكي به شكل اوليه و ساخت لاستيك مصنوعي» با 4.7 درصد و «توليد مواد شيميايي اساسي بجز كود و تركيبات ازت» با 7.8 درصد افزايش نسبت به فصل قبل، به ترتيب بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته‌اند.

بخش‌هاي «توليد محصولات از توتون، تنباكو و سيگار» با 44.4 درصد و «توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي» با 2.9 درصد افزايش نسبت به فصل قبل به ترتيب رتبه‌هاي بعدي را در افزايش شاخص كل داشته‌اند.

تغييرات شاخص قيمت در ساير بخش‌ها، تاثير جزئي در تغيير شاخص كل بخش صنعت داشته است؛ در ميان اين بخش‌ها اعداد شاخص مربوط به بخش‌هاي «توليد چوب، محصولات چوبي و چوب پنبه» و «توليد راديو، تلويزيون و دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي» نسبت به فصل قبل كاهش داشته‌اند.