کدخبر: ۱۰۲۲۰۸ لینک کوتاه

در گزارش اقتصادی دولت عنوان شد

خروج از رکود با تکیه بر معدن

دولت با انتشار گزارشی جامع وضعیت اقتصادی کشور را مورد تحلیل قرار داد و از بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان عوامل خروج از رکود یاد کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، در این گزارش 14 صفحهای که روی خروجی سایت دولت قابل دسترسی است تاکید شده صنایع معدنی یکی از عوامل اولیه خروج از رکود است و می توان با تجهیز منابع ریالی و ارزی این بخش را به یکی از مولفه های خروج از رکود تبدیل کرد.


در این گزارش همچنین از بخش معدن به عنوان یکی از بخشهای بالادستی اقتصاد کشور یاد شده که رونق آن میتواند در کنار تامین منابع لازم از طریق بانک و بورس منجر به رونق کسبوکارهایی در صنایع پائیندستی شود.