کدخبر: ۱۲۴۵۵۱ لینک کوتاه

بازگشت فلزات گران‌بها به مدار مثبت+ جدول امروز قیمت‌ها

بعد از یک روز روند نزولی فلزات گران‌بها امروز این فلزات باز به مدار مثبت بازگشتند.

به گزارش اقتصادنیوز، در روز پنجشنبه بیست‌ونهم مردادماه بررسی‌ها در میان فلزات گران‌بها نشان می‌دهد که این فلزات بعد از یک روز روند نزولی دوباره با افزایش قیمت نیز مواجه شده‌اند.

بر همین اساس قیمت قبلی نقره هر اونس 14.86 دلار بود که با 3.31 درصد افزایش قیمت به 15.37 دلار رسید و با افزایش قیمت نیز رو‌به‌رو شده است.

قیمت قبلی پلاتین 987 دلار بود که با 3.14 درصد افزایش قیمت به 1019 دلار رسید و روند صعودی به خود گرفته است.

قیمت قبلی پلادیوم هر اونس 891 دلار بوده که با 4.05 درصد افزایش قیمت به 616 دلار رسید و با افزایش قیمت مواجه شده است.

در میان فلزات گران‌بها فقط رودیوم با کاهش قیمت نیز مواجه شده است. قیمت قبلی رودیوم هر اونس 875 دلار بود که با 2.85 درصد کاهش قیمت به 850 دلار رسیده است و روند نزولی به خود گرفته است.

در روز بیست‌ونهم مردادماه در میان این فلزات پلادیوم بیشترین درصد افزایش قیمت را داشته و پلاتین کمتر درصد افزایش قیمت را به خود اختصاص داده‌اند.

در ادامه همین گزارش بررسی‌ها در میان فلزات پایه نشان می‌دهد که این فلزات در بیست‌ونهم مردادماه همچون چند وقت اخیر دچار نوسان قیمت هستند و هنوز قیمت‌ها بالا و پایین می‌شود.

در همین راستا در میان این فلزات آلومینیوم، آلیاژ آلومینیوم، آلیاژ ویژه آلومینیوم و قلع روند نزولی داشته و با کاهش قیمت نیز مواجه شده‌اند. در میان این چند فلز قلع با 3.38 درصد کاهش قمیت بیشترین درصد کاهش قیمت را به خود اختصاص داده و آلیاژ آلومینیوم هم با 0.29درصد کاهش قیمت کمترین کاهش قیمت را داشته است.

در فلزات پایه مس، سرب،نیکل، روی و کبالت روند صعودی داشته و با افزایش قیمت نیز رو‌به‌رو شده‌اند.

در میان این فلزات نیکل با 1.78درصد افزایش قیمت بیشترین افزایش قیمت را داشته و مس کمترین درصد افزایش قیمت را با 0.11 درصد به خود اختصاص داده است.

در ادامه این گزارش و به نقل از سایت LME مولیبدن و فولاد هم تغییر قیمت نداشته و ثابت مانده‌اند.

جدول نرخ فلزات گرانیها در بیست‌ونهم مرداد 94

نام

قیمت

قیمت قبلی

درصد تغییر

نقره

15.37

14.86

3.31+

پلاتین

1019

987

3.14+

پلادیوم

616

591

4.05+

رودیوم

850

875

2.85-

نرخ‌ها اقتباس شده از سایت  KITCO است. 

جدول نرخ فلزات پایه  در بیست‌ونهم مرداد 94

نام

قیمت

قیمت قبلی

درصد تغییر

آلومینیوم

1522

1532

0.65-

آلیاژ آلومینیوم

1675

1680

0.29-

آلیاژ ویژه آلومینیوم

1640

1650.5

0.63-

مس

5006.5

5000.5

0.11+

سرب

1694

1678

0.94+

نیکل

10330

10305

1.78+

قلع

15700

16250

3.38-

روی

1776

1773.5

0.14+

کبالت

28750

28500

0.86+

مولیبدن

13300

13300

-

فولاد

150

150

-

نرخ‌ها اقتباس شده از سایت LME است.