کدخبر: ۱۲۷۵۱۵ لینک کوتاه

پیشتازی بخش معدن در سرمایه‌گذاری و صدور پروانه

بخش معدن بیشترین تعداد پروانه بهره برداری و سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی را به خود اختصاص داد.

مرکز آمار اطلاعات راهبردی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گزارشی از روند تحولات شاخص های منتخب اقتصادی کشور مربوط به اسفند 93 را منتشر کرد که بخشی از آن به پروانه های بهره برداری و میزان سرمایه گذاری صنعتی مرتبط است. بر این اساس بیشترین سهم از تعداد پروانه های بهره برداری در اسفند گذشته، به «سایر محصولات کانی های غیرفلزی» اختصاص دارد که رشد 49درصدی نسبت به اسفند 92 پیدا کرد.

در مدت مورد اشاره 70 پروانه بهره برداری برای آن بخش صادر شد که این میزان بالاترین رقم در بین تمامی گروه های صنعتی محسوب می شود. پس از این گروه، محصولات پلاستیکی و غذایی در جایگاه دوم و سوم اخذ پروانه بهره برداری قرار گرفتند.

در گروه های معدنی و صنایع معدنی‌،‌ «استخراج سایر معادن» در اسفند ماه گذشته،‌ 19 پروانه بهره برداری اخذ کردند که با رشد 46درصدی نسبت به اسفند 92 همراه شد و فلزات اساسی نیز با دریافت 13پروانه بهره برداری،‌ رشد 18درصدی را به ثبت رساندند.

همچنین بیشترین میزان سرمایه گذاری در کل گروه های صنعتی به گروه «استخراج سایر معادن» اختصاص دارد به طوری که در ماه اسفند گذشته 378 میلیارد ریال سرمایه جذب این بخش شده که از رشد 241درصدی نسبت به اسفند 92 برخوردار است.

گروه های«صنایع غذایی و آشامیدنی» و «ساخت مواد شیمیایی» در رتبه دوم و سوم سرمایه گذاری در مدت مورد بررسی ایستادند. در بین گروه های معدنی و صنایع معدنی میزان سرمایه گذاری در فلزات اساسی به 592 میلیارد ریال رسید که با افت 50درصدی نسبت به اسفند 92 همراه شد و گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» نیز با افت 10درصدی در میزان سرمایه گذاری،‌ 3258میلیارد ریال سرمایه جذب کرد.

منبع: ایمیدرو