کدخبر: ۱۰۰۵۵۶ لینک کوتاه

طی سال های ۸۵ تا ۹۰ اتفاق افتاد

افت ۲۲ درصدی بهره وری انرژی در بخش صنعت

بخش صنعت و معدن در پایان سال ۱۳۹۰ پایین ترین میزان بهره وری را در حوزه مصرف انرژی داشته و شاخص آن نسبت به سال ۱۳۸۵ بیش از ۲۰ درصد افت کرده است. بخش حمل و نقل از این نظر بهترین عملکرد را داشته و در همین مدت رشدی ۳۸ درصدی را نشان می دهد.

بررسی های «اقتصاد روز» از آمارهای رسمی بهره وری که توسط مرکز ملی بهره وری منتشر شده، نشان می دهد در پایان سال 1390 شاخص بهره وری انرژی در بخش حمل و نقل معادل 152.3، در بخش کشاورزی معادل 111.4 و در بخش صنایع و معادن معادل 87.8 بوده است.

از نظر رشد سالانه، در سال یادشده بخش کشاورزی بیشترین رشد را داشته است؛ این بخش در سال 1390 رشدی 3.9 درصدی را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرده و بخش حمل و نقل رشدی 2.7 درصدی را پشت سر گذاشته است. اما بهره وری انرژی در بخش صنایع و معادن در این سال نیز همچون اغلب سال های قبل از آن با رشد منفی مواجه شده و 1.4 درصد افت کرده است. این بخش از سال 1385 تا 1390 از نظر شاخص بهره وری انرژی حدود 22 درصد افت داشته است. این در حالی است که روند بهبود بهره وری مصرف انرژی در بخش حمل و نقل طی سال های اخیر از پیوستگی برخوردار بوده است و طی 15 سال 52 درصد بهبود را نشان می دهد.

جدول: تغییرات شاخص بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصاد ایران- 1376 تا 1390

سال

کشاورزی

صنایع و معادن

حمل و نقل

1376

100

100

100

1377

99

105.1

97

1378

100.5

98

104.5

1379

102.3

104.5

101.8

1380

101.3

105.7

100.6

1381

119

111.3

100.2

1382

116

113.2

102.2

1383

114.3

113.5

105.9

1384

119

111.6

105.3

1385

114.1

112.1

110.1

1386

118.9

94.7

126.8

1387

94.2

91.5

140.4

1388

103.3

90.5

133.9

1389

107.2

89.1

148.2

1390

111.4

87.8

152.3