کدخبر: ۱۲۶۱۵۹ لینک کوتاه

مدیرعامل توانیر خبر داد

جریمه مشترکین پرمصرف برق منتفی است

مدیرعامل توانیر گفت: در حال‌حاضر نرخ پرداختی هزینه برق به‌صورت تصاعدی متناسب با افزایش مصرف زیاد می‌شود، یعنی هرچه میزان مصرف افزایش یابد هزینه‌ها واقعی‌تر می‌شود و قرار نیست که طرح جدیدی مبنی بر جریمه مشترکین پرمصرف وضع شود.

آرش کردی با بیان اینکه در تمامی قبوض برق میزان مصرف و هزینه ‌آن و حتی حالت تساعدی درج شده است، اظهار کرد: برنامه‌ای برای جریمه پر‌مصرف‌ها وجود ندارد. وی در خصوص لزوم منطقی شدن قیمت برق، گفت: هزینه واقعی برق نسبت به مبلغ حصولی بسیار بالاتر است اما با توجه به‌اینکه این مساله سیاست کلی دولت است ما موظفیم بر اساس این سیاست حرکت کنیم.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده برق بدون درنظر‌گرفتن هزینه سوخت 80 تومان است، اظهار کرد: این‌درحالیست که قیمت حصولی از مردم به‌طور میانگین حدود 58 تومان است. کردی با اشاره به تفاوت‌های تعرفه برق، گفت: تعرفه واحد‌های تجاری بالاتر از 80 تومان، تعرفه کشاورزی حدود 14 تومان، خانگی 56 تومان و صنعت 60 تومان است که بر این اساس می‌توان میانگین تعرفه برق را بدون احتساب هزینه‌های سوخت 58 تومان عنوان کرد.

وی با اشاره به کارهای کارشناسی شده در این زمینه اظهار کرد: بر اساس محاسبات در هزینه‌های جاری صنعت برق ما برای فقط هزینه‌های جاری این صنعت به ازای هر کیلووات ساعت 20 تومان دچار مشکل هستیم.

منبع: ایسنا