کدخبر: ۱۰۰۱۱۶ لینک کوتاه

سلمان صفوی در گفت و گو با تجارت فردا:

رویگردانی مراجع از احمدی نژاد به خاطر ایزوله شدن ایران

رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح با اشاره به رویگردانی مراجع عظام قم از دولت مهرورز گفت: علت بایکوت احمدی نژاد از سوی مرجعیت از نگاه مهمترین نهاد مدنی ایران، سیاست های غلط اقتصادی، فرهنگی و روابط خارجی دولت بود که منجر به ایزوله شدن ایران در جامعه جهانی و تنش و نابسامانی اقتصادی در زندگی مردم و صنعت و تجارت و تولید شد.

به گزارش اقتصاد روز،سید سلمان صفوی در گفت و گو با تجارت فردا با  بیان این مطلب که نهاد مرجعیت  در دولت احمدی نژاد مهمترین اپوزیسیون دولت شد،اظهار داشت: این امر  به دلیل عملکرد دولت مهرورز بود که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی نظیرقلمداد می شود.

وی گفت: مرجعیت به عنوان مهمترین حامی منافع ملت و تمامیت ارضی ایران چاره ای نداشت جز آنکه مخالفت خود را به صورت گفتاری و رفتاری اما بسیار محترمانه و آرام به احترام رهبری که مدافع دولت گذشته بودند اعلان کنند و اگر درایت رهبری و مرجعیت نبود، خوف آن بود که همین مسئله نیز آسیب به روابط حسنه این دو نهاد برجسته وارد کند.

رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح  با اشاره به استقبال تمامی شخصیت های مطرح کشور از سیاست های دولت اعتدالگرا تصریح کرد:با انتخاب شدن گفتمان دکتر حسن روحانی از سوی مراجع،مردم و سه شخصیت روحانی و سیاسی کشور یعنی آیت رفسنجانی، سید محمد خاتمی  و نوه فرهیخته امام خمینی آیت الله سید حسن خمینی  دور جدیدی از روابط حسنه و سازنده مرجعیت و دولت رقم خورد.

وی ادامه داد:در حال حاضر آنچه که مرجعیت می خواهد  مورد حمایت رئیس جمهور است؛ مرجعیت می خواهد در دیپلماسی با جامعه بین المللی سیاست تنش زدایی با هوشمندی و اقتدار پیگیری شود. از بحران آفرینی های بی حاصل و از شعارهای پوپولیستی که هزینه های سنگینی را برای ملت می تراشد اجتناب گردد.

صفوی با اشاره به دیگر خواسته های مراجع عظام از دولت اعتدال گرا تاکید کرد:قم خواستار آن است که ایران از انزوای تحمیلی بیرون بیاید و محاصره اقتصادی نیز شکسته شود تا اشتغال افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد:علاوه براین آنها خواهان آن هستند تا  در کنار چرخش سانتریفیوژها ، چرخ کارخانه ها و تولید و صنعت و تجارت نیز بچرخد.