کدخبر: ۱۰۰۷۵۲ لینک کوتاه

مطهرنیا با اشاره به سفر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح به تهران :

ظن واسطه گری کویت میان ایران و عربستان دور از ذهن نیست

یک کارشناس حوزه روابط بین الملل با بیان اینکه روابط در خور توجه امیر کویت و پادشاه عربستان شائبه واسطه گری کویت میان تهران و ریاض را تقویت می کند،اظهار داشت:تعریف جایگاه جدیدی از ایران در مناسبات امروز نظام بین الملل علاوه بر عربستان،کشورهای دیگر منطقه را نیز به سوی تهران کشانده است.

مهدی مطهرنیا در گفت و گو با اقتصاد نیوز،سفر امیر کویت به ایران را در جغرافیای زمانی ایران مهم ارزیابی کرد و گفت:این سفر در شرایطی صورت می گیرد که قدرت چانه زنی ایران به واسطه مذکرات هسته ای افزایش یافته و این کشور در جایگاه مناسب تری از معادلات نظام بین الملل قرار گرفته است.

وی افزود:علاوه براین دعوت از وزیر امورخارجه ایران برای سفر به ریاض نیز نشان داد که روی کارآمدن دولت اعتدال گرا دکترین جدیدی را در نظام بین الملل ایجاد کرده است که به بازیگری ایران در ایجاد صلح و امنیت منطقه ای اذعان دارد.

این کارشناس حوزه روابط بین الملل تصریح کرد:به موازات این رویکردها پیشرفت محسوسی نیز در مذاکرات هسته ای ایران ایجاد شده است که خود نوید دهنده کاهش محدودیت های اقتصادی کشورمان و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.

وی با طرح این موضوع که برقراری مناسبات شایان توجه با ایران نشان دهنده جایگاه معنا دار کشورمان در معادلات جهانی است،خاطرنشان کرد:این موقعیت ناشی از تغییر و تحولات ذائقه سیاسی ایران در 22 خرداد سال گذشته است که اکنون آرام آرام پاسخهای سیاسی خود را دریافت می کند.

مطهرنیا معتقد است که سفر امیر کویت به ایران نیز نشان می دهد که تئوری های جنگ نامتعادل و متکی بر سیاست های ایران هراسی دیگر جایگاهی ندارد و اگر ایران در چارچوب های سیاست های نابخردانه وارد نشود قطعا با واکنش های مبسوط تری مواجه می شود.

وی با اشاره به گمانه زنی های کنشگران سیاسی و رسانه ها پیش از آغاز سفر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح به ایران اظهار داشت:در این نگرش نخستین گمانه زنی در چارچوب گسترش روابط ایران به ویژه عربستان مطرح می شود چرا که امیر کویت روابط بسیار نزدیکی با پادشاه عربستان دارد و تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هرگاه تهران و ریاض در ابعاد جدیدی از روابط گام برداشتند کشورهای دیگر منطقه نیز برای بهبود و افزایش مناسبات با ایران تلاش کردند.