کدخبر: ۱۰۲۳۹۱ لینک کوتاه

عراقچی در گفت وگو با اقتصادنیوز مطرح کرد

تکذیب توافق ۱۰ساله برای رفع تحریم ها

مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران در واکنش به اخبار منتشر شده درباره تعیین بازه زمانی ۱۰ساله برای لغو تحریم ها گفت: هر گونه احتمال در مورد زمان اجرای گام نهایی توافق هسته ای را رد می کنم.

عباس عراقچی در گفتوگو با اقتصاد نیوز برخی از اظهاراتی که به نقل از او در رسانهها منتشر میشود را رد کرد و گفت: من نگفتهام که به مذاکرات خوشبین نیستم. خوشبین نبودن من ارتباطی به مذاکرات ندارد چرا که تیم ایرانی با عزمی جدی پای میز مذاکرات حاضر شده است.

او افزود: خوشبین نبودن بنده تنها به جهت اهدافی است که در پای میز مذاکرات هستهای از سوی گروه 1+5 بیان شده و به وضعیت فعلی آن انجامیده است.

مذاکرهکننده ارشد هسته ای ایران تصریح کرد: ما همواره از اعضای این گروه خواسته ایم که در اهداف خود صادق باشند تا بدبینیای را که نسبت به آنها احساس میکردیم، تصحیح کنند.

او ادامه داد: 4ماه پیش رو فرصت مناسبی برای این تغییر رویکرد است.

معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اخبار منتشر شده درباره تعیین بازه زمانی 10ساله  برای لغو تحریم ها نیز گفت: هر گونه احتمال در مورد زمان اجرای گام نهایی توافق  هسته ای را رد می کنم و آن را موضوعی می دانم که بر پایه اغراض خاص سیاسی مطرح می شود.

 عراقچی در ادامه به روند مذاکرات ایران و 1+5 در هفته های پیش رو و آنچه موجب توقف این مذاکرات در وین شد، اشاره کرد و اظهار داشت:طرفین مذاکرهکننده پرونده هستهای ایران تصمیم گرفتند تا با ارزیابی مجدد روند گفتوگوها و بررسی گزینههای مذاکرات بعدی در 20 روز آینده گردهم آیند.

او خاطرنشان کرد:امیدواریم که در مذاکرات آتی که با هدف دستیابی به توافق جامع هسته ای برگزار می شود بتوانیم به آنچه براساس آن گردهم آمده ایم دست یابیم و مذاکرات پرونده هستهای ایران را به نتیجه برسانیم.