کدخبر: ۱۰۷۲۲۷ لینک کوتاه

شرکت های دولتی قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به حسابرسی شدند

نمایندگان مجلس، شرکت های دولتی قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف به حسابرسی حداقل یکبار در طول سال های برنامه توسعه کردند.

خانه ملت نوشت:

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۳ آذر)  در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۳۴ این طرح را با ۱۳۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر تصویب کردند.

براساس ماده ۳۴ طرح مذکور شرکتهای دولتی موضوع مواد(۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیأت‌‌‌‌ وزیران تعیین می‌شود، مکلفند حداقل یک‌بار در طول سال‏های برنامه‌های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام نمایند. هیأت‌‌‌‌ مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرای این ماده را بر‌عهده دارند.

تبصره ۱- شرکتهایی که براساس مصوبه هیأت‌‌‌‌ وزیران دارای طبقه‌بندی می‌باشند، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.

تبصره ۲- سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ کند.