کدخبر: ۱۱۴۳۰۱ لینک کوتاه

هیات ایرانی در حال کار روی بیانیه پایانی مذاکرات +تصاویر

عکاسان خبری فقط یک بار اجازه یافتند از جلسه داخلی تیم مذاکره کننده هسته ای ایران تصویربرداری کنند و در همین یک نوبت موفق شدند کار جمعی اعضای تیم ایران روی یک متن پیشنهادی را به ثبت برسانند.

به گزارش اقتصادنیوز، صبح امروز و در زمانی که وزرای گروه 1+5 در حال برگزاری یک نشست داخلی بودند و هیات ایرانی هنوز به آنها نپیوسته بود، عکاسان خبری اجازه یافتند به محل استقرار تیم مذاکره کننده ایران بروند و تلاش آنها برای تدوین یک متن بیانیه پیشنهادی را به ثبت برسانند.

ایرنا در این باره نوشت: در حالی که در این مدت هیچ بحثی درباره متن نمی شد و هر خبری می آمد، همه رد می کردند، تصویری که عکاسان گرفتند نشان می دهد که همه اعضای تیم مذاکره کننده ایران در حال مطالعه یک متن چند صفحه ای هستند. عکاسان به رسم امانت، خطوط صفحات را تار کردند تا همین فرصت اندک هم به خسران تبدیل نشود ولی خبرنگاران در حال شمردن برگه های کاغذهایی بودند که در دست مذاکره کنندگان ایران بود.

ظاهرا این همان متنی است که قرار است در جلسه با وزیران بررسی وتصویب شود.