کدخبر: ۱۱۴۶۶۱ لینک کوتاه

عضو تیم مذاکره‌کننده ایران:

رهبری در جریان تصمیم‌های هسته‌ای بوده‌اند / تمام خطوط قرمز نظام در مذاکرات حفظ شده است

حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران گفت: خدا را شکر نیاز به پنهان کاری و مخفی کاری نداریم، رهبرمعظم انقلاب به طور کامل در جریان تصمیم‌ها بوده‌اند و رئیس‌جمهوری نیز در جریان کامل مذاکرات قرار داشت.

مدیرکل امور سیاسی و بین الملل وزارت خارجه از اینکه برخی رسانههای داخلی؛ اظهارات غربیها و رسانههایشان را محور قضاوت قرار می دهند، ابراز تاسف کرد و گفت: آنها بهتر است به تیم مذاکره کننده اطمینان کنند؛ مقامات عالی کشور در جریان کامل جزییات تفاهم لوزان هستند.

عضو تیم مذاکرهکننده هستهای ایران به مذاکرات اخیر ایران و 1+5 اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب به طور کامل در جریان تصمیمها بودهاند و رئیس‌جمهور نیز در جریان کامل مذاکرات قرار داشت.

بعیدینژاد اظهار داشت: نیت غربیها ورسانههای آنها روشن است چرا که با ما دشمنی دارند؛ قرار هم نیست تمام شود؛ ما اختلافات استراتژیک با غرب در منطقه و خاورمیانه داریم.

وی با بیان اینکه در برخی موضوعات با غرب هم موضع نشدهایم، گفت: موضوع نزدیکی ایران و آمریکا مطرح نیست. ما بحث هستهای داریم؛ بنابراین اختلافات زیادی هنوز وجود دارد.

این عضو تیم مذاکرهکننده کشورمان به دو روایت متفاوت از مذاکرات و محورهای مورد تفاهم در لوزان اشاره کرد و گفت: روایتی که ما از این تفاهم داریم و روایتی که غربیها مطرح می کنند با هم یکی نیست. آنها میگویند ما ایران را از دستیابی به سلاح هستهای بازداشتهایم و ما نیز در روایت خود تاکید داریم که ما برنامه صلحآمیز خود را حفظ کردهایم.

بعیدینژاد افزود: این دو منظر و دو روایت میخواهد در مورد یک موضوع صحبت کند ولی ادبیات دو طرف تفاوت دارد؛ آنها با ادبیاتی تندی می خواهند بگویند جلوی ایران گرفته شده و ما بنابر ادبیات خود میگوییم که برنامه صلحآمیز ، نیروگاه اراک، برنامه غنیسازی و فردو تداوم مییابد.

وی اظهار داشت: دو روایت و هدف متفاوت میان ما و غرب وجود دارد بنابراین ادبیاتمان نمیتواند یک گونه باشد. بنابراین رسانهها این دو روایت را دریافت میکنند و ممکن است کمی دچار سردرگمی شوند و بگویند چرا بیانها یک گونه نیست.

بعیدینژاد تاکید کرد: ما از منظر خود و آنها از منظر خود این مذاکرات را بیان میکنیم و نوع روایتها با طرف مقابل یک شکل نیست.

وی همچنین یکی از مشکلات فعلی تیم هستهای را فشار برخی رسانهها عنوان کرد و گفت: وقتی برخی رسانهها به ما فشار میگذارند باید به دفاع و تاکید روی روایت خودمان بپردازیم و هر چه به این موضوع می پردازیم به همان نسبت نگاه خارجی نیز عصبانیتر میشود.

این عضو تیم هستهای ادامه داد: این یعنی اینکه یک عضو کنگره بعد از دفاع ما میگوید اینها چه میگویند که برنامه ما حفظ شد و به تیم هستهای خود فشار میآورد که چه تفاهمی صورت گرفته است؟

این عضو تیم هستهای کشورمان به بیانات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ایشان درباره مذاکرات اشاره کرد و افزود: رهبرمعظم انقلاب بارها در مورد مذاکرات صحبت کرده اند؛ ما با اطمینان میگوییم تمام خطوط قرمز نظام در مذاکرات هستهای حفظ شده است. با اطمینان خاطر از جنبه حقوقی، فنی، سیاسی و سایر زمینهها از این تفاهمنامه دفاع می کنیم.

وی اضافه کرد: خدا را شکر نیاز به پنهان کاری و مخفی کاری نداریم و پشت این تفاهم میایستیم و در هر سطحی از آن دفاع میکنیم؛ کشور نیز باید اعتماد لازم را داشته باشد.

منبع: ایرنا