کدخبر: ۱۳۸۸۰۸ لینک کوتاه

سند تاریخی «الزام حجاب» قبل از زمان «کشف حجاب»

به گزارش اقتصاد نیوز وبسایت «موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی» دست به انتشار اعلامیه نظمیه فارس به تاریخ ۲۸ آبان ۱۲۹۷هجری شمسی (دوران سلطنت احمدشاه قاجار) زده که پیش از دوران «کشف حجاب» رضاخانی، حکم به اجباری شدن چادر و چاقچور برای زنان داده است.