کدخبر: ۱۵۵۷۳۰ لینک کوتاه

هشدار در مورد تولید پسته ایران

رئیس سابق انجمن پسته ایران در ادامه درباره وضعیت بازار پسته ابراز کرد: تاثیر مستقیم نرخ ارز و ارتباطات کشورها در همه بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی و پسته را نمی توان نادیده گرفت اما هشدار من در زمینه پسته عمدتا در بخش تولید است.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا وی افزود: ما در شرایطی تولید می کنیم که بهره وری مان نسبت به کشور رقیب یک هشتم است و اخیرا به کمتر از آن هم رسیده ایم؛ یعنی ما حدود ۴۰۰ کیلوگرم پسته در هکتار برداشت می کنیم و آمریکا چهار تن در هکتار برداشت دارد.

جلال پور ادامه داد: مساله اصلی ما آب و نگرانی و دغدغه من در بحث تولید، مساله آب است که نه تنها در آب کشاورزی بلکه در آینده نزدیک در آب شرب و صنعتی هم دچال مشکل خواهیم شد و چطور می خواهیم در سال های آتی آب را که سرمایه ملی است صرف تولید کنیم در حالیکه جایگزینی این میزان آب به هیچ قیمتی امکان پذیر نخواهد بود.

وی بیان کرد: بنابراین به جز سال آینده که سال استثنایی است و اگر از سرما و گرما و آفت عبور کنیم محصول بزرگی خواهیم داشت، در سال های بعد محصول ما هرسال کمتر خواهد شد.

جلال پور گفت: سال آینده نزدیک ۷۰۰ هزار تن محصول ایران و آمریکا را خواهیم داشت و این محصول در بازارهای جهانی باتوجه به قیمت تمام شده، به دلیل بهره وری کم برای ما با قیمت بالایی تمام می شود قابل رقابت نیست با وجود اینکه ما بسیاری از یارانه ها را بر روی حامل های انرژی می گذاریم اما قیمت پسته ما حدود دو برابر قیمت آمریکاست و در کوتاه مدت عدم رقابت و در بلندمدت هم مشکل آب و تولید خواهیم داشت و در این زمینه طی ۱۰ سال آینده کاملا به بن بست خواهیم رسید.