کدخبر: ۱۷۴۵۰۴ لینک کوتاه

وضعیت ناامید کننده تولید مینی بوس در کشور

خرداد ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس به طور میانگین ۵.۳ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس از ۷۶ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۷۲ دستگاه رسید.

تولید این محصولات در ایران خودرو دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۱۱ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در پیشرو دیزل آسیا صعودی بوده و با رشد ۸۳.۳ درصدی از شش دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۱۱ دستگاه افزایش یافت.

خرداد ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در گروه بهمن نیز با رشد ۴۱۱.۱ درصدی همراه بوده و از ۹ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۴۶ دستگاه رسید.

تولید این محصولات در سروش دیزل مبنا اما نزولی بوده و با افت ۵۰ درصدی از ۳۰ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۱۵ دستگاه کاهش یافت.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در آکیا دویچ نیز متوقف شده و از ۲۰ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به صفر رسید.