مرکز آمار اعلام کرد؛ درآمد ۳۷ و هزینه ۳۳ میلیونی خانوارهای ایرانی در سال 96/ افزایش 3 درصدی مالکان خودرو

کدخبر: 231022
اقتصادنیوز: مرکز آمار ایران متوسط هزینه‌ و درآمد سال ۹۶ خانوارهای شهری کشور را به ترتیب ٣٣ و ٣٧ میلیون تومان اعلام کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، نگاهی به اهم نتایج طرح درسال ١٣٩٦ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد: متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ٣٢٩، ٥٢٥ هزار ریال بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ١٥,٧ درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ٧٦، ٧٥٠ هزار ریال با سهم ٢٣,٣ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و٢٥٢، ٧٧٥ هزار ریال با سهم ٧٦,٧ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٢,١ درصد مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٤٣,٠ درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ٣٦٦,٩٤٧ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل،  ١٥,٧ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٦ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری برابر با رشد هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می ­دهد که ٣٤,٤ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٦,١ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و٤٩,٦ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٦  نشان می ­دهد که خانوارهای استفاده کننده؛ اتومیبل شخصی از ٤٧,٦ به ٥٠.٦، یخچال فریزر از ٦٠.٥  به ٦٣.٢، جاروبرقی از ٩٠.٣ به ٩١.٠، ماشین لباسشویی از ٨٤.٥ به ٨٦.٣، ماشین ظرفشویی از ٥.٨ به ٧.٣ و مایکروفر از ١٠.٣ به ١٢.٤ درصد افزایش یافته است.

در سال ١٣٩٦، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٩٣,٨ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است.

-  متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ١٧٨، ٧٦٠ هزار ریال بوده که  نسبت به سال قبل ١٣,٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ٦٦، ٥٠٤ هزار ریال با سهم ٣٧,٢ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ١١٢، ١٦٦ هزار ریال با سهم ٦٢,٨ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با  ٢٥,٢ درصد مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات،  نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٢٩,١ درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی ٢٠١,٨٤٢ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل ١٤,١ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می ­دهد که ٢٩,٤ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری،  ٣١,٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٨,٨ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٦  نشان می­ دهد که خانوارهای استفاده کننده؛ اتومیبل شخصی از ٢٧,٠ به ٢٩.٦، یخچال فریزر از ٤١.٦ به ٤٥.٢، جاروبرقی از ٦٤.١ به ٦٤.٢، ماشین لباسشویی از ٥٢.١  به ٥٣.٩، ماشین ظرفشویی از  ٠.٢ به ٠.٣ و مایکرویو از ١.٦ به ١.٩ درصد افزایش رسیده است.

در سال ١٣٩٦ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٦٤,٤ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و ٢٥.١ درصد نفت سفید بوده است.

تیتر یک
  • نیم‌قرن با اقتصاد ایران؛ ۱۷ اسفند

    اقتصادنیوز : مهم‌ترین سرتیترهای صفحه‌های اقتصادی مطبوعات ۱۷اسفند در ابتدای هر دهه در نیم قرن گذشته از این قرار بوده است…

از دست ندهید
بلیط هواپیما