کدخبر: ۲۳۷۷۱۸ لینک کوتاه

بازار دوم ارز باید تعطیل شود

اقتصادنیوز: قیمت ارز، یک قیمت ثابت است که باید تعیین شود و این قیمت از نظر من سه هزار تومان است.

به گزارش اقتصادنیوز؛ بهروز ملکلی کارشناس اقتصادی در کانال تلگرامی خود عنوان کرد:  قیمت ارز باید حداقل در ۵ سال آینده ثابت بماند.

وی افزود: بازار ثانویه یک حرف مهمل است این پول از فروش نفت به دست می‌آید که به مردم ایران تعلق دارد و همه در آن سهیم هستند از سوی دیگر سیاست‌های ارزی کنونی خدعه‌ای برای براندازی است و باید گفت  مسئول تورم، نقدینگی نیست، افزایش قیمت ارز است.

اینها صحبتهای عوام در خصوص بازار ارز نیست. صحبتهای یک اقتصادخوان است: دکتر حسین راغفر؛ البته ایشان تنها نیست و همفکران دیگری هم دارند که هرچند به لحاظ سیاسی، متجانس نیستند اما دارای چند ویژگی مشترک هستند:

•  روح مارکس (و تا حدودی کینز) از شنیدن صحبتهای ایشان شاد می شود.

•  از لیبرالیسم متنفرند؛ اما نمی توانند اشتباه بودن لیبرالیسم را بصورت علمی اثبات کنند (بصورت عوام پسند می توانند!).

•  دغدغه عدالت دارند اما راهکارهایشان به توزیع فقر می انجامد.

•  انسانهای خوب و سیاستگذاران بدی هستند.

•  به مداخله حداکثری دولت در اقتصاد علاقمند هستند.

•  توصیه های سیاستی شان، عوام پسند است.

•  به تئوری توطئه علاقمند هستند.