کدخبر: ۲۴۹۶۶۶ لینک کوتاه

بخش خدمات بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داد

اقتصاد نیوز: نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۷ ، بررسی سهم اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد، بخش خدمات با ۴۹.۵ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم،  نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان 97 بیان می دارد، تعداد شاغلان در این فصل نسبت به فصل نسبت به فصل گذشته( بهار 97) 109034 نفر کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تابستان 1396) 158123 نفر افزایش یافته است.

با توجه به نتایج این طرح ، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر نیز نسبت به فصل گذشته 0.2 درصد کاهش و در مقایسه با فصل مشابه سال1396 ، 0.2 درصد افزایش را نشان می دهد.

 بررسی سهم اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد، بخش خدمات با 49.5 درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 31.6 درصد و بخش کشاورزی با 18.9 درصد قراردارند.

 سهم شاغلین بخش کشاورزی در تابستان سال 1397 نسبت به بهار 1397 حدود 0.2 درصد افزایش داشته است و نسبت به تابستان 1396، تغییری نداشته است. سهم شاغلین بخش صنعت نسبت به بهار 1397 حدود 0.4 درصد افزایش و نسبت به تابستان 1396 حدود 0.1 درصد کاهش داشته است. تعداد شاغلین بخش خدمات در تابستان 1397 نسبت به بهار 1397، 0.6 درصد کاهش داشته است و نسبت به تابستان سا ل1396 حدود0.1 درصد افزایش یافته است.

00

13970819085942641158675610