کدخبر: ۲۵۲۸۸۷ لینک کوتاه

آخرین آمار بازار مسکن در مقایسه با سال گذشته

اقتصاد نیوز: براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳.۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از میزان ؛ براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزرارت راه و شهرسازی، تحولات قیمت مسکن در تابستان سال جاری حاکی از آن است که متوسط قیمت خرید وفروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله شده در فصل تابستان سال ۱۳۹۷، ۷۵.۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۴.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۳.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به علاوه معاملات انجام شده به تفکیک مناطق شهری در فصل تابستان ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه یک با ۱۶۲.۴ میلیون ریال بیشترین و منطقه ۱۸ با ۳۲ میلیون ریال کمترین متوسط قیمت را داشته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به منطقه ۵ به میزان ۸۲.۸ درصد و کمترین مقدار افزایش مربوط به منطقه ۱۲ به میزان ۲۶ درصد بوده است.

مناطق ۱، ۳، ۲، ۶، ۵ و ۴ به ترتیب مناطقی هستند که میانگین قیمت یک متر مربع آپارتمان در آن‌ها بیش از متوسط قیمت شهر تهران به ثبت رسیده است.

*توزیع قیمتی معاملات مسکن بر حسب سن بنا واحد مسکونی

توزیع قیمتی واحد‌های مسکونی معامله شده شهر تهران بر حسب سن بنا در فصل تابستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که واحد‌های با سن کمتر از ۵ سال و واحد‌های با عمر بین ۶ تا ۱۰ سال به ترتیب با متوسط قیمت‌های ۸۸.۷ و ۷۳ میلیون ریال بیشترین قیمت‌ها را به ثبت رسانده‌اند. این در حالی است که آپارتمان‌هایی با عمر بین ۲۰-۱۶ و ۱۵-۱۱ با متوسط قیمت‌های ۶۵.۷ و ۶۸.۹ میلیون ریال کمترین قیمت را در این فصل داشته اند.

*حجم معاملات مسکن

تعداد معاملات واحد‌های مسکونی آپارتمانی شهر تهران در فصل تابستان ۱۳۹۷، به ۴۵۳.۳۷ واحد رسید که نسبت به فصل قبل ۶.۳- درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۳.۲- درصد کاهش را نشان می‌دهد.

*حجم معاملات مسکن به تفکیک مناطق شهری

بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده به تفکیک مناطق شهری در فصل تابستان ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با ۴۶۸۱ فقره (سهم ۱۴.۷ درصد) بیشترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داده است و مناطق ۴ و ۲ با سهم ۹.۷ و ۶.۸ درصدی از معاملات در رده بعدی قرار دارند. همچنین منطقه ۱۹ با ۲۰۷ فقره (سهم %۶ درصدی) کمترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داده است.

لازم به ذکر است که تنها ۸ منطقه شهر تهران (به ترتیب در مناطق (۷، ۱۵، ۸، ۱۴، ۱۰، ۲، ۴، ۵) سهمی معادل ۷.۶۳ درصد از کل معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

بیشترین نرخ رشد تعداد معاملات در فصل تابستان نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۱۲ با رشد ۵.۷ درصد و بیشترین کاهش تعداد معاملات مربوط به منطقه ۲۱ به میزان ۴۲.۳- درصد بوده است.

*توزیع فراوانی تعداد معاملات مسکن بر حسب سن بنای واحد مسکونی

توزیع واحد‌های مسکونی معامله شده شهر تهران بر حسب سن بنا در فصل تابستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که واحد‌های با سن کمتر از ۵ سال، بیشترین سهم (۸.۳۸ درصد) و واحد‌های با عمر بیش از ۲۰ سال، کمترین سهم (۴.۱۲ درصد) از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند. همچنین این توزیع نشان می‌دهد که بیش از ۵۷ درصد از معاملات در واحد‌هایی با عمر کمتر از ده سال صورت پذیرفته است. از طرف دیگر مقایسه رشد تعداد معاملات صورت پذیرفته در فصل تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل حاکی از این است که تعداد معاملات مربوط به بنا‌هایی با عمر بیش از ۲۰ سال کمترین مقدار کاهش را داشته است (۴- درصد) وتعداد معاملات مربوط به بنا‌هایی با عمر بین ۱۱ تا ۱۵ سال در این مدت نسبت به معاملات سایر واحد‌های مسکونی بیشترین مقدار کاهش (۳۵.۴-درصد) را تجربه کرده است.

مقایسه تعداد معاملات انجام شده بر اساس سن بنای واحد مسکونی حاکی از آن است که در فصل تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل، بیشترین کاهش تعداد معاملات در بازه‌های بین ۱۱ تا ۱۵ و کمتر از ۵ سال (به ترتیب به میزان ۳۵.۴-و ۳۱.۶-درصد) و کمترین مقدار کاهش تعداد معاملات به ترتیب در بازه‌های بیش از ۲۰ و ۱۶ تا ۲۰ سال (به ترتیب به میزان ۴- و ۶.۹-درصد) بوده است.

*توزیع فراوانی تعداد معاملات مسکن بر حسب قیمت یک متر مربع واحد مسکونی

توزیع واحد‌های مسکونی معامله شده درشهر تهران بر حسب قیمت یک متر مربع در فصل تابستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که بیشترین سهم معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع در فصل تابستان ۱۳۹۷ به ترتیب در بازه‌های بیش از ۱۲۰ میلیون ریال (۱.۱۴ درصد)، ۳۰ تا ۴۰ میلیون ریال (۵.۱۲ درصد)، ۴۰ تا ۵۰ میلیون ریال (۸.۱۱ درصد) و ۵۰ تا ۶۰ میلیون ریال (۸.۱۰ درصد) وکمترین تعداد معاملات به ترتیب در بازه‌های کمتر از ۲۰ میلیون ریال ۹% درصد و ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال (۵.۴ درصد) است.

بعلاوه حدود ۵۹ از درصد معاملات تنها در ۵ بازه قیمتی انجام گرفته اند؛ و ۷ بازه باقی مانده، اغلب مربوط به معاملات واحد‌هایی با قیمت یک متر مربع بیش از ۸۰ میلیون ریال است که در بازه‌های بالاتر از قیمت متوسط شهر تهران قرار می‌گیرند؛ البته تنها ۴۱ درصد از کل تعداد معاملات را شامل می‌شوند.

مقایسه تعداد معاملات انجام شده بر اساس قیمت یک متر مربع حاکی از آن است که در فصل تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین کاهش تعداد معاملات در بازه‌های قیمتی کمتر از ۲۰ میلیون ریال (به میزان ۸۰.۷-درصد) و بیشترین افزایش تعداد معاملات به ترتیب در بازه‌های قیمتی بیش از ۱۲۰، بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ و بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون ریال بوده است.

* توزیع فراوانی تعداد معاملات مسکن بر حسب سطح زیربنای واحد مسکونی

توزیع واحد‌های مسکونی بر حسب سطح زیربنای واحد مسکونی در فصل تابستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که بیشترین تعداد معاملات در واحد‌های مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۸۰ متر مربع (۶.۲۸ درصد) ثبت گردیده و واحد‌های با زیربنای ۴۰ تا ۶۰ و ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع به ترتیب با سهم‌های ۲۵ و ۹.۱۷ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند و کمترین تعداد معاملات مربوط به واحد‌های مسکونی با زیربنای ۱۸۰ تا ۲۰۰ و ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم ۱ و ۹.۱ درصد بوده است.

همچنین بیش از ۸۱ درصد معاملات در واحد‌های مسکونی با زیربنای بین ۴۰ تا ۱۲۰ متر مربع صورت گرفته است و تنها ۱.۳ درصد از آن‌ها در بازه‌های بالاتر از ۱۸۰ مترمربع بوده است.

لازم به ذکر است در فصل تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل، بیشترین رشد تعداد معاملات به ترتیب مربوط به واحد‌های با سطح زیربنای کمتر از ۴۰ و بیش از ۲۰۰ متر مربع به میزان ۳۷.۳ و ۲۸ درصد بوده است و بیشترین کاهش مربوط به واحد‌هایی با سطح زیربنای ۸۰ تا ۱۰۰ و ۱۰۰ تا ۱۲۰ مترمربع به میزان ۳۴.۷ -و ۳۳.۶ -درصد بوده است.

*توزیع فراوانی تعداد معاملات مسکن بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

توزیع واحد‌های مسکونی بر حسب ارزش هر واحد مسکونی در فصل تابستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که بیشترین تعداد معاملات - بدون در نظر گرفتن واحد‌هایی با ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال – مربوط به واحد‌های مسکونی به ارزش ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیون ریال بوده است که سهمی معادل ۸.۶ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده است.

واحد‌های با ارزش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون ریال با سهم ۸.۲ درصد از کل معاملات در جایگاه بعدی قرار دارند. کمترین سهم معاملات مربوط به واحد‌های با ارزش کمتر از ۱۰۰۰ میلیون ریال است که سهم ۷% درصدی از تعداد معاملات دارد.

شایان ذکر است در فصل تابستان ۱۳۹۷ نسب به فصل مشابه سال قبل، معاملات مربوط به واحد‌های مسکونی با ارزش کمتر از ۷۰۰۰ میلیون ریال به طور متوسط ۳۸.۱ -درصد کاهش را تجربه کرده است.

لازم به ذکر است در فصل تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل، بیشترین رشد تعداد معاملات به ترتیب در واحد‌های با ارزش بیش از ۱۲۰۰۰ و بین ۱۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ میلیون ریال بوده است و بیشترین کاهش مربوط به واحد‌هایی با ارزش کمتر از ۱۰۰۰ و بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیون ریال بوده است.