کدخبر: ۲۵۷۶۳۵ لینک کوتاه

صندوق توسعه ملی از طریق بانکهاچه میزان تسهیلات در سه سال اخیر پرداخت کرده است؟+جدول

اقتصادنیوز: صندوق توسعه ملی با سپرده گذاری ریالی در بانکها از ابتدای سال ۹۴ تا پایان خرداد امسال مبلغ ۲۳هزار و ۴۴۲میلیارد تومان تسهیلات به بخش های صنعت و معدن،گردشگری، آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی پرداخت کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، جدول منتشر شده درباره توزیع تمام قراردادهای سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان خردادماه سال جاری نشان می دهد که این صندوق در مجموع ۲۳۴ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال از طریق سپرده گذاری ریالی در ۲۵ بانک عامل تسهیلات پرداخت کرده است.

این سپرده گذاری در راستای اجرای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بوده است و به بخش های صنعت و معدن، گردگشری، آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی اختصاص یافته است.

در بخش صنعت و معدن، آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی سپرده گذاری برای پرداخت تسهیلات در زمینه سرمایه در گردش و طرح بوده است. بر این اساس صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت در سه بخش مناطق برخوردار ۴۰ هزار و ۳۸۵ میلیارد ریال، صادراتی ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و کمتر توسعه یافته ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در اختیار ۲۵ بانک عامل قرار داده است.

همچنین این صندوق برای طرح های جدید در بخش صنعت و معدن نیز در بخش برخوردار ۱۵ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال، در بخش دانش بنیان ۵۰۰ میلیارد ریال و در بخش کمتر توسعه یافته ۱۰ هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال تسهیلات در مدت زمان مورد اشاره از طریق بانک ها پرداخت کرده است.

این رقم برای طرح های گردشگری در بخش های برخوردار از سال ۱۳۹۴ تا پایان خردادماه سال جاری ۱۴ هزار و ۳۱۵ میلیارد ریال و برای مناطق کمتر توسعه یافته ۴ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال بوده است.

اما صندوق توسعه ملی در مدت زمان مورد اشاره برای تامین سرمایه در گردش واحدهای برخوردار در بخش آب و کشاورزی مبلغ ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، برای بخش های صادراتی ۷ هزار میلیارد ریال و برای بخش های کمتر توسعه یافته رقم ۱۳ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال توسط ۲۵ بانک عامل تسهیلات ریالی داده است.

این آمار برای طرح های جدید در بخش آب و کشاورزی نیز برای بخش های برخوردار ۱۶ هزار و ۵۴۷ میلیارد ریال و برای اجرای طرح در مناطق کمتر توسعه یافته رقم ۲۱ هزار و ۹۳۱ میلیارد ریال بوده است.

صندوق توسعه ملی در مدت زمان مشابه از طریق ۲۵ بانک عامل همچنین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق برخوردار ۸ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال، برای بخش های صادراتی ۲ هزار میلیارد ریال و برای مناطق کمتر توسعه یافته ۴ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال تسهیلات ریالی پرداخت کرده است.

از سوی دیگر این صندوق در سه سال و ۳ ماه مورد بررسی، برای اجرای طرح های جدید صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق برخوردار ۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال و در مناطق کمتر توسعه یافته ۷ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

بنابراین از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان خردادماه سال جاری صندوق توسعه ملی در مجموع و برای این چهار بخش مختلف اقتصادی از طریق سپرده گذاری ریالی در ۲۵ بانک عامل مبلغ ۲۳۴ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

صندوق توسعه ملی

البته برخی از بانک ها تنها در یکی از چهار بخش صنعت و معدن، گردشگری، آب و کشاورزی یا صنایع تبدیلی و تکمیلی اقدام به جذب سپرده ریالی از صندوق کرده و برخی دیگر در ۲ یا سه بخش. با این حال بانک های سپه و توسعه تعاون در هر چهار بخش مختلف از صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات سپرده جذب کرده اند.

بر این اساس از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال از محل قراردادهای سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی، بانک اقتصاد نوین مبلغ ۲ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال، بانک انصار یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، بانک ایران زمین یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال، بانک آینده ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال، بانک پارسیان ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، بانک پاسارگاد ۷۰۰ میلیارد ریال، پست بانک ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال، بانک تجارت ۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال، بانک توسعه تعاون ۱۷ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات ۲۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، بانک خاورمیانه یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال، بانک دی یک هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال و بانک رفاه کارگران ۱۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند.

همچنین در مدت زمان مشابه از محل قراردادهای سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی، بانک های سامان ۵۰۰ میلیارد ریال، سپه ۲۵ هزار و ۴۰۲ میلیارد ریال، سینا ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، شهر ۵۰۰ میلیارد ریال، صادرات ایران ۵ هزار و ۲۰ میلیارد ریال، صنعت و معدن ۲۱ هزار و ۵۰ میلیارد ریال، کارآفرین ۲ هزار میلیارد ریال، کشاورزی ۷۱ هزار و ۳۰۴ میلیارد ریال، گردشگری ۸ هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال، مشترک ایران و ونزوئلا ۳۰۰ میلیارد ریال، ملت یک هزار میلیارد ریال و ملی ایران ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند.

صندوق توسعه ملی در توضیح این جدول اعلام کرده که ارقام جدول منتشر شده نشانگر جمع جبری وجوه گردش شده نزد بانک ها و تسهیلات گیرندگان است. به این معنا که مانده استفاده نشده قراردادها و همچنین اصل و سود پرداختی از محل قراردادها در مجموع در راستای انعقاد قراردادهای جدید با بانک ها صرف شده است.

براین اساس در این مدت بیشترین سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی در بانک ها برای پرداخت تسهیلات در بانک کشاورزی با ۷۱ هزار و ۳۰۴ میلیارد ریال و کمترین آن در بانک گردشگری با ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است.

صندوق توسعه ملی توضیح داده است که اگر قراردادی با مبلغ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ با بانکی منعقد شده و آن بانک مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال آن را به عنوان منابع مصرف نشده به صندوق بازگردانده باشد، صندوق با این وجه، قرارداد جدیدی با بانک دیگری به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال منعقد کرده و در نتیجه میزان کل قراردادهای منعقد شده با همان مبلغ هزار میلیارد اولیه، به طور عملی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.