کدخبر: ۲۷۰۱۷۷ لینک کوتاه

پرداخت بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان+نمودار

اقتصادنیوز:‌ شبکه بانکی کشور در ۹ ماه منتهی به آذرماه سال ۱۳۹۷، به ۶۲۶ شرکت دانش بنیان* معادل ۵۱۹۹۴ میلیارد ریال تسهیلات (به طور متوسط به هر شرکت ۸۳ میلیارد ریال) پرداخت کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این مدت بانک های ملت و صادرات  به ترتیب با ۹۹۶۰.۴ و ۸۵۶۸.۸ میلیارد ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند. 

546465

 

همچنین مجموع تسهیلات پرداختی از آذرماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ به شرکت های دانش بنیان، معادل ۶۹۸۷۳.۲ میلیارد ریال و سهم بانک های دولتی، بانک های خصوصی شده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری از این میزان به ترتیب معادل ۱۷۴۳۷.۱، ۲۷۲۰۱.۶ و ۲۵۲۳۴.۵ میلیارد ریال بوده است.

622

لازم به ذکر است، مانده کل تسهیلات اعطایی** به ۱۰۴۰ شرکت دانش بنیان در پایان ماه مذکور معادل ۷۰۱۵۱.۷ میلیارد ریال (میانگین به هر شرکت ۶۷.۵ میلیارد ریال ) است. بیشترین مانده به بانک های ملی (۱۳۴۰۴ میلیارد ریال ) ، ملت ( ۹۷۵۲.۳ میلیاردریال) و پاسارگاد ( ۶۹۲۹.۳ میلیارد ریال ) تعلق دارد.

5656

 بر این اساس، مانده مطالبات غیر جاری به میزان ۱۳۱۵۱.۴ میلیارد ریال ( متعلق به ۱۷۳ شرکت ) و معادل ۱۸.۷ درصد کل مانده تسهیلات است.

همچنین مانده مطالبات غیر جاری شامل ۴۲۷۷.۸ میلیارد ریال سررسید گذشته ( ۸۶ شرکت ) ، ۱۶۹۶.۷ میلیارد ریال معوق (۵۷ شرکت ) و ۷۱۷۷ میلیارد ریال مشکوک الوصول ( ۶۰ شرکت ) است.

66565

روابط عمومی بانک مرکزی در توضیحی اصافه کرده است که منظور از تعداد شرکت ها در گزارش های مقاطع قبل تعداد تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان بوده است از این مقطع تعداد شرکت ها فارغ از تعداد تسهیلات پرداختی منظور نظر است.

به دلیل ارزیابی ماهانه شرکت های دانش بنیان توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعدادی از شرکت های جدید به فهرست شرکت های دانش بنیان افزوده شده و برخی نیز حذف می گردند لذا بخشی از تغیرات در مانده تسهیلات پرداختی به دلیل فوق است.

  •  
  •  کد خبر: 97471
  •  
  •  

پرداخت بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان

توزیع اسکناس نو در آستانه عید غدیر

شبکه بانکی کشور در ۹ ماه منتهی به آذرماه سال ۱۳۹۷، به ۶۲۶ شرکت دانش بنیان* معادل ۵۱۹۹۴ میلیارد ریال تسهیلات (به طور متوسط به هر شرکت ۸۳ میلیارد ریال) پرداخت کرده است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این مدت بانک های ملت و صادرات  به ترتیب با ۹۹۶۰.۴ و ۸۵۶۸.۸ میلیارد ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند. 

546465

 

همچنین مجموع تسهیلات پرداختی از آذرماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ به شرکت های دانش بنیان، معادل ۶۹۸۷۳.۲ میلیارد ریال و سهم بانک های دولتی، بانک های خصوصی شده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری از این میزان به ترتیب معادل ۱۷۴۳۷.۱، ۲۷۲۰۱.۶ و ۲۵۲۳۴.۵ میلیارد ریال بوده است.

622

لازم به ذکر است، مانده کل تسهیلات اعطایی** به ۱۰۴۰ شرکت دانش بنیان در پایان ماه مذکور معادل ۷۰۱۵۱.۷ میلیارد ریال (میانگین به هر شرکت ۶۷.۵ میلیارد ریال ) است. بیشترین مانده به بانک های ملی (۱۳۴۰۴ میلیارد ریال ) ، ملت ( ۹۷۵۲.۳ میلیاردریال) و پاسارگاد ( ۶۹۲۹.۳ میلیارد ریال ) تعلق دارد.

5656

 بر این اساس، مانده مطالبات غیر جاری به میزان ۱۳۱۵۱.۴ میلیارد ریال ( متعلق به ۱۷۳ شرکت ) و معادل ۱۸.۷ درصد کل مانده تسهیلات است.

همچنین مانده مطالبات غیر جاری شامل ۴۲۷۷.۸ میلیارد ریال سررسید گذشته ( ۸۶ شرکت ) ، ۱۶۹۶.۷ میلیارد ریال معوق (۵۷ شرکت ) و ۷۱۷۷ میلیارد ریال مشکوک الوصول ( ۶۰ شرکت ) است.

66565

روابط عمومی بانک مرکزی در توضیحی اصافه کرده است که منظور از تعداد شرکت ها در گزارش های مقاطع قبل تعداد تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان بوده است از این مقطع تعداد شرکت ها فارغ از تعداد تسهیلات پرداختی منظور نظر است.

به دلیل ارزیابی ماهانه شرکت های دانش بنیان توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعدادی از شرکت های جدید به فهرست شرکت های دانش بنیان افزوده شده و برخی نیز حذف می گردند لذا بخشی از تغیرات در مانده تسهیلات پرداختی به دلیل فوق است.

  •