به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا؛ توضیحات نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در مورد ویدئوی منتشر شده از برخورد پرسنل یک نمایندگی با مشتری در کرمان.