کدخبر: ۲۷۷۴۸۸ لینک کوتاه

قیمت طلا و سکه امروز ۹۸/۱/۲۴ | بازگشت به کانال پایین‌تر

اقتصادنیوز؛ امروز ۲۴ فروردین هر مثقال طلای آبشده به کانال ۱.۸ میلیون تومان و سکه طرح جدید در بازار غیررسمی به کانال ۴.۸ میلیون تومان بازگشتد.

آخرین نرخ مثقال طلای آبشده

همچنین هر مثقال طلا با کاهش ۰.۸۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۸۹۸,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۹۸,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ۰.۸۹ درصدی امروز
۱,۹۱۵,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۰.۱۵ درصدی ۲ روز پیش
۱,۹۱۸,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰ ۳.۱۸ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۹۳ درصدی، از ۴۴۲,۳۰۰ (چهارصد و چهل و دو هزار و سیصد ) تومان به ۴۳۸,۲۰۰ (چهارصد و سی و هشت هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳۸,۲۰۰ ۴,۱۰۰ ۰.۹۳ درصدی امروز
۴۴۲,۳۰۰ ۴۰۰ ۰.۰۹ درصدی ۲ روز پیش
۴۴۱,۹۰۰ ۱۴,۸۰۰ ۳.۳۴ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار در بازار داخلی هم ۵۸۴,۲۰۰ (پانصد و هشتاد و چهار هزار و دویست ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۸۴,۲۰۰ ۵,۶۰۰ ۰.۹۵ درصدی امروز
۵۸۹,۸۰۰ ۶۰۰ ۰.۱ درصدی ۲ روز پیش
۵۸۹,۲۰۰ ۱۹,۷۰۰ ۳.۳۴ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار آزاد تهران

سکه در بازار تهران در بازار داخلی هم ۴,۷۳۵,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۷۳۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۲ درصدی امروز
۴,۸۳۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۰.۸۶ درصدی ۲ روز پیش
۴,۸۷۲,۰۰۰ ۴,۸۶۷,۰۲۰ ۹۹.۸۹ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه بهار آزادی امروز

سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۱.۰۸ درصدی، از ۴,۵۴۸,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار) تومان به ۴,۵۹۸,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و نود و هشت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۵۹۸,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱.۰۸ درصدی امروز
۴,۵۴۸,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۲.۸۵ درصدی ۲ روز پیش
۴,۶۷۸,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۱.۴۹ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه امامی

 

در بازار امروز سکه امامی نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۳۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۷۵۳,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۷۵۳,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰ ۰.۴۸ درصدی امروز
۴,۷۷۶,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۱.۴۲ درصدی ۲ روز پیش
۴,۸۴۴,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰ ۲.۵۱ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ نیم سکه

 

همچنین نیم سکه با کاهش ۱.۱۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۶۴۹,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و چهل و نه هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۶۴۹,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱.۱۳ درصدی امروز
۲,۶۷۹,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۲.۲۳ درصدی ۲ روز پیش
۲,۷۳۹,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۳۶ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت ربع سکه امروز

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۹۳۹,۰۰۰ (نهصد و سی و نه هزار) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۳۹,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱.۰۶ درصدی امروز
۹۴۹,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱.۰۵ درصدی ۲ روز پیش
۹۵۹,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۲.۰۸ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند