کدخبر: ۱۵۵۶۰۰ لینک کوتاه

سامانه هواداری تیم ملی ۳ میلیون عضو دارد

درآمد فدراسیون فوتبال از سامانه پیامکی ۹۰۹۰

ایجاد درآمد پایدار برای فوتبال یکی از مهمترین عواملی است که می تواند موجب توسعه این ورزش محبوب شود. سامانه ۹۰۹۰ مهمترین محل درآمد زایی تیم ملی فوتبال در خارج از بودجه های دولتی است که از طریق آن و به وسیله پیامک تلفن همراه مردم از تیم ملی فوتبال حمایت مالی می کنند. سامانه ۹۰۹۰ اسپانسر تیم ملی نیست و به عنوان یک واسطه بین مردم و تیم ملی عمل می کند.

جامه بزرگ مدیر خدمات ارزش افزوده شرکتی که سرویس 9090 را ارائه می کند در خصوص تعداد اعضا این سامانه می گوید: عدد دقیقی وجود ندارد چرا که ما چندین سرویس را در قالب سامانه 9090 ارائه می کنیم که در بیشترین سرویس پیامکی 3 میلیون نفر و در کمترین آن یک میلیون و 700 هزار نفر عضو هستند.

وی در خصوص کف و سقف کمک هواداران تیم ملی می گوید: سرویس ‌معمول عضویت روزانه 200 تومان است. البته در ابتدا 100 تومانی بود و بعد مبلغ طی این سال‌ها اضافه شد. در سرویس جاری در یک ماه عدد ناخالص پرداختی هر هوادار می‌شود 6 هزار تومان. ما یک سیستم حمایت دفعتی هم داریم؛ به این ترتیب که می‌گوییم اگر می‌خواهی امتیازت بیشتر شود و مبلغ حمایتت را افزایش دهی، اس‌ام‌اس دو هزار تومانی، هزار تومانی یا 500 تومانی بزن. این پیامک، ماهانه و روزانه نیست و اگر دلت بخواهد این کار را انجام می‌دهی. عضویت نیست که وقتی عضو سرویس شدی هر روز پرداخت مستمر انجام شود. البته همان 6 هزار تومان آبونمان ماهانه هم که یکسری دوستان از جمله صداوسیما حساب و کتاب می‌کنند و به یک عدد میلیاردی می‌رسند، عددی نیست که به‌صورت خالص به باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال برسد.

اگر عدد 6 هزار تومان را در تعداد مشترکان ضرب کنیم عدد 10 میلیارد تومان در ماه به دست می آید اما جامه بزرگ می گوید که 20 تا 30 درصد این عدد در نهایت محقق می شود. یک دلیل آن این است که بسیاری از مشترکان از خطوط اعتباری استفاده می کنند که در زمان ارسال پیامک اعتبار لازم را ندارد و پول به حساب 9090 نمی رود.

جامه بزرگ در خصوص نحوه تخصیص درآمد این سامانه می گوید : از این عدد 10 درصد را اپراتور مخابراتی به‌عنوان اپراتوری که این بستر را ایجاد کرده است برداشت می‌کند. باقی بین فدراسیون و شرکت ما به‌عنوان مجری تقسیم می‌شود که سهم عمده متعلق به فدراسیون است. البته یک کف درآمد هم برای فدراسیون تضمین کردیم که سالانه افزایش می‌یابد. چهار تا پنج درصد هم سهم تبلیغات و جوایز است. خالص درآمدی که از این محل به فدراسیون فوتبال می رسد در حدود 13 تا 14 میلیارد تومان است.