کدخبر: ۱۵۵۶۳۶ لینک کوتاه

بزهکاری از سه سالگی قابل تشخیص شد

آزمایشی ساده در سن سه سالگی مشخص می کند آیا کودک در بزرگسالی به فردی بزهکار در جامعه تبدیل می شود یاخیر.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، محققان کالج کینگ لندن زندگی هزار کودک را از سن ٣ تا ٣٨ سالگی مورد بررسی قرار دادند تا دریابند آیا می توان پیش بینی کرد کدامیک در آینده بزهکار، برای جامعه مشکل ساز و نیازمند کمک های دولت می شود، به زندان می افتد، یا خیلی چاق می شود.

از تمام این کودکان آزمونی ٤٥ دقیقه ای گرفته شد که شامل ارزیابی هوش، زبان، موتورهای مهارتی بود همچنین سطح تحمل، خستگی و رفتارهای ناخوشایند اجتماعی نیز سنجیده شد.

محققان پس از ٣٥ سال محققان متوجه شدند ٨١ درصد محکومیت های زندان به یک پنجم اعضای گروه مورد آزمایش تعلق دارد همچنین، سه چهارم اعضای این گروه دارو مصرف می کردند. دو سوم آنها در بزرگسالی از مزایای بیمه بیکاری بهره گرفتند و بیش از نیمی از آنها شبهای متعددی را در بیمارستان سپری کردند.

 از آن مهمتر محققان متوجه شدند این نتایج سالها قبل نیز  قابل پیش بینی بودند. برای این کار فقط کافی است به نمرات کودکان نگاهی کرد.

 کودکانی که پایینترین نمرات را در آزمایشی که در سن سه سالگی  به دست آورده بودند، بعدا در بزرگسالی به این مشکلات دچار شدند.

 محققان معتقدند اگر تمام کودکان مورد این آزمایشات قرار گیرند می توان مشخص کرد کدامیک از کودکان در معرض خطر قرار دارند و باید اقداماتی برای جلو گیری از مشکلات در آینده او انجام داد.