کدخبر: ۱۵۵۶۴۴ لینک کوتاه

روسای ماندگار در فوتبال!

برخی از روسای هیات فوتبال استان ها روسای ماندگار در فوتبال هستند.

به گزارش "ورزش سه"، تغییر دولت  ها و حتی برگزاری انتخابات نمی تواند برخی از روسای هیات فوتبال استان ها را تغییر دهد و عمر مدیریت آنها حتی به اندازه سال های دوری فوتبال ایران از المپیک نزدیک شده است.

البته که ثبات در مدیریت یکی از اصول حرفه ای در فوتبال است و باعث موفقیت می شود اما ثبات در مدیریت با ماندگاری در فوتبال تفاوت دارد. البته که در همه این استان ها انتخابات برگزار می شود و گزینش رئیس با انتخابات صورت می گیرد اما مشخص نیست چگونه است که چهره های جوان راغب به حضور در صحنه انتخاباتی نیستند و از سویی وقتی انتخابات برگزار می شود رئیس اصلی با اکثریت آراء پیروز می شود.

نمونه اش در هیات فوتبال استان زنجان. دوباره فریدون اصفهانیان ر ئیس هیات فوتبال استان زنجان شد. با بیشترین آراء. او عضو هیات رئیسه و ر ئیس کمیته داوران هم هست و کار در کمیته داوران به اندازه ای هست که دیگر به او اجازه کار در هیات فوتبال استان را ندهد. طبیعتا او باید بیشتر روزهای هفته در تهران باشد. مشغله های کمیته داوران یک سو و دغدغه های حضور در جلسات هیات رئیسه سوی دیگر.

خیلی از استان ها دیگر شرایطی مشابه با زنجان دارند! مثلا در مازندران. تا جایی که ذهن یاری می کند غلامرضا بهروان رئیس هیات فوتبال این استان بوده و شاید در دور جدید هم کاندید شود و اگر کاندید شود بی شک بیشتر آراء را به خود اختصاص خواهد داد.

بی شک روسای ماندگار همانند چهره های ماندگار قابل احترام هستند و هیچ کس موافق حذف آنها نیست و اتفاقا باید از تجربیاتشان استفاده شود. اما سپردن کارهای اجرایی به مدیر جوان که کوهی از انگیزه و ایده های نوین هستند به سود فوتبال است.

اصفهانیان ها، بهروان ها و... هر آنچه تجربه داشتند و بلد بودند در دهه های اخیر ارایه دادند و بد نیست این فرصت را به مدیران جوان بدهند. به خصوص که چند شغله هم هستند.