کدخبر: ۱۶۶۸۷۱ لینک کوتاه

آمار کلی از تمامی آقای گل های فوتبال ایران

مهدی طارمی برای دومین سال متوالی آقای گل لیگ فوتبال برتر کشور شد.به جز وی که اهل بوشهر است، یک مرد دیگر در تاریخ فوتبال ملی ما متعلق به این شهر بوده است .

به گزارش ورزش سه مرحوم غلامحسین مظلومی که در پاییز سال 1393 به رحمت خدا رفت، بر عکس تصور اهالی فوتبال نه اهل خوزستان که تنگستانی بوده ونام واقعی او هم غلامحسین مظلوم تنگستانی بوده است .

بعد از این 2 مرد بوشهری، شهر محل تولد سایر مردان گل تاریخ فوتبال ما چنین بوده است:

تهران(8 نفر) :کلانی،ناصر نورایی،پیوس،شاه محمدی،کوروش برمک،مدیرروستا، ادموند بزیک ومحسن خلیلی

خوزستانی(2 نفر): ایرانپاک-مسجد سلیمان،رضا نوروزی-ایذه

گیلان-بندر انزلی: (3نفر): احمدزاده،اسپندار ورافخایی

فارس-شیراز(2نفر):سیمکانی ورجب زاده

خراسان رضوی-مشهد(2نفر):عنایتی وصاحبی

کرمان(2نفر): برهانی-کرمان وسامره-رفسنجان

سیستان وبلوچستان: محمد مومنی-زابل

گلستان: گل چشمه-گنبد کاووس

اردبیل (2نفر):علی دایی وکریم انصاری فرد

خارجی ها: مهند المهدی-عراقی، دنی اولروم-نیجریه ، عمادرضا-عراق ، ادینهو-برزیل(4نفر)

*حسین کلانی:  تهران

*مرحوم ایرانپاک:  مسجد سلیمان 

*ناصر نورایی: تهران

*عزیز اسپندار : بندر انزلی

*محمد احمدزاده:  بندر انزلی

*فرشاد پیوس:  تهران

*جمشید شاه محمدی  : تهران 

*عباس سیمکانی:  شیراز

*محمد مومنی: زابل

*اصغر مدیرروستا: تهران 

*عبدالجلیل گل چشمه : گنبد

*کوروش برمک:  تهران

*مهند المهدی:  عراقی

*رضا صاحبی: مشهد

*علی سامره: رفسنجان 

*رضا عنایتی: مشهد

*ادموند بزیک: تهران

*علی دایی: اردبیل

*مهدی رجب زاده: شیراز

*عرفان اولروم: اهل نیجریه

*محسن خلیلی : تهران 

*هادی اصغری: سلماس

*آرش برهانی: کرمان

*عماد رضا: عراقی

*رضا نوروزی: ایذه

*کریم انصاری فرد:اردبیل

*جلال رافخایی:بندر انزلی

*ادینهو: برزیلی