کدخبر: ۱۷۴۹۴۵ لینک کوتاه

بازماندگان سکته با ورزش عملکرد مغزشان بهبود می یابد

طبق بررسی های جدید، برنامه ورزشی منظم می تواند به بهبود بازماندگان سکته مغزی هم از لحاظ فیزیکی و هم روانی کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آنالیز ۱۳ آزمایش بالینی نشان داد ورزش درمانی به طورکلی برای تقویت قدرت شناخت بیماران سکته ای خوب و مفید است.

شناخت به فرآیندهای مهم مغزی نظیر تفکر، یادگیری، فهم و یادآوری اشاره دارد. سکته که موجب کاهش جریان خون به مغز می شود، می تواند موجب اختلال در این توانایی ها شود.

باوجودیکه این نتایج جدید نیستند، اما به وضوح تاکید می کنند که ورزش دقیقا چگونه عمل می کند. به عنوان مثال آنها تاکید می کنند که تلفیق ورزش هوازی در حد متوسط و ورزش قدرتی و تعادلی در بهبود فعالیت مغزی بیماران سکته ای به شدت کارآمد و موثر است.

لورن اوبرلین، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه پیتزبرگ، در این باره می گوید: «ورزش می تواند حرکت، قدرت و کیفیت زندگی و همچنین قدرت شناخت را بهبود بخشد.»

در این مطالعه، تیم تحقیق نتایج ۱۳ آزمایش بالینی که در مجموع شامل ۶۳۹ بیمار بهبودیافته از سکته بود را بررسی کردند.

با وجودیکه در هر مطالعه، میزان و نوع ورزش متفاوت بود، اما تیم تحقیق دریافت بیمارانی که ورزش می کردند در مقایسه با کسانی که ورزش نمی کردند توانایی های فکری بهتری عمدتا از لحاظ توجه و سرعت پردازش داشتند.