کدخبر: ۱۷۵۸۸۶ لینک کوتاه

همه روسای دانشگاه آزاد از ابتدا تا امروز

فرهاد رهبر روز گذشته به عنوان پنجمین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کار خود را آغاز کرد.

روسای دانشگاه آزاد از ابتدا تا کنون به شرح زیر است:

۱- عبدالله جاسبی (از تابستان ۱۳۶۱ تا اسفند ۱۳۹۰)

۲- فرهاد دانشجو (از اسفند ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲)

۳- حمید میرزاده (از شهریور ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۶)

۴- علی محمد نوریان (از اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۲۵ تیر ۱۳۹۶)

۵- فرهاد رهبر (از ۲۵ تیر ۱۳۹۶ تا کنون)