کدخبر: ۱۸۲۰۴۳ لینک کوتاه

یکی از آیتم های جنجالی امشب برنامه ۹۰

نساجی موفق شد خونه به خونه را در یک دیدار حساس ببرد. با توجه به اتفاقات بازی دو تیم در سال گذشته، کاملا پیدا بود این فصل هم احتمال هر اتفاقی وجود دارد. در جلسه هماهنگی مسابقه قرار شد تیم نساجی میزبان را اسکورت کند ولی وقتی اتوبوس خونه به خونه به قائمشهر رسید، خبری از اسکورت نبود و وقتی مسئولان تیم میهمان فهمیدند اسکورت نمی آید، به سمت ورزشگاه رفتند. در مسیر، تعدادی از هواداران نساجی اطراف اتوبوس خونه به خونه می آمدند و علیه این تیم شعار می دادند و حتی اشیایی را به سمت آن پرتاب کردند.

پس از ورود کاروان خونه به خونه به ورزشگاه، شعارها علیه آنها آغاز شد. یکی از مدیران بابلی می‌گوید قرار بود پشت نیمکت آنها هواداری از نساجی نباشد ولی این اتفاق افتاد که در شروع بازی هم با اعتراض فتاحی نماینده سازمان لیگ همراه شد. این مسئول خونه به خونه توضیح می‌دهد: «ولی اتفاقات اصلی آخر بازی افتاد وقتی قصد داشتیم سوار اتوبوس شویم. وقتی جلوی اتوبوس رسیدیم دیدیم یکسری هوادار راننده اتوبوس ما را می زنند.»

پس از آن بازیکنان و مربیان و مسئولان خونه به خونه وارد اتوبوس شدند تا از خیابان منتهی به ورزشگاه خارج شوند ولی در انجا هم هواداران معترض جلوی اتوبوس شان را گرفتند و اینجا اصلا درگیری ها بود. شیشه جلوی اتوبوس تیم خونه به خونه شکست و فتاحی از سازمان لیگ هم جزو شاهدان این اتفاقات بود. مدیران خونه به خونه در این لحظات اعتراض داشتند که چرا پلیس در محل حاضر نیست و اتوبوس شان را اسکورت نمی‌کند.

پس از حرکت اتوبوس، در شهر هم اتفاقاتی برای آنها افتاد و کلی سنگ به سمت شان پرتاپ شد. در طول مسیر چند هوادار بابلی هم مصدوم شده بودند که اتوبوس خونه به خونه نگه داشت و چند نفر از این مجروحین را سوار کرد. به دلیل اتفاقاتی که در جاده افتاده بود و درگیری های صورت گرفته، مسیر را بسته بود؛ به همین دلیل اتوبوس تیم خونه به خونه تغییر مسیر داد و از به سمت ساری رفت. آنها سپس راهی جویبار شدند و از آنجا به به بابل رفتند.

عادل فردوسی پور مجری و تهیه کننده 90 هم روی اتفاقات بازی شنبه شب زوم کرده اند و انگار تمام تصاویر این اتفاقات را پخش کنند. این اتفاقات باعث شده تا مسئولان باشگاه خونه به خونه به دنبال محرومیت تماشاگران قائمشهری باشند و بعید نیست این اتفاق رخ دهد.