کدخبر: ۱۸۲۱۳۵ لینک کوتاه

کمپین مخالف همه پرسی حق شرکت در تبلیغات را ندارد

کمیسیون عالی انتخابات در اقلیم کردستان عراق درخواست کمپین «نه به رفراندوم» را برای ثبت نام در کمپین تبلیغات برای همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را رد و تاکید کرد این کمپین حق مشارکت در دوره تبلیغات قبل از برگزاری همه پرسی را ندارد.

این کمپین روز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد برای مشارکت در تبلیغات همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق راهی اربیل شدند و خواهان ثبت این کمپین در تبلیغات همه پرسی شدند اما این درخواست از سوی کمیسیون عالی انتخابات اقلیم کردستان عراق مردود اعلام شد.

در خصوص دلایل کمیسیون برای پاسخ رد به این درخواست، این کمپین اعلام کرد کمیسیون عالی انتخابات اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که این درخواست باید مراحل قانونی خود را طی کند.

کمیسیون عالی انتخابات در اقلیم کردستان عراق روز یکشنبه 5 سپتامبر را زمان آغاز تبلیغات برای همه پرسی و 22 سپتامبر را پایان آن اعلام کرده است.

کمپین نه به رفراندوم اقلیم کردستان عراق به سرپرستی شاسوار عبدالواحد بزرگترین کمپین مخالف همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق به شمار می رود.

این کمپین براین اعتقاد است که برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در راستای منافع یک حزب و یک شخص بوده و در راستای منافع مردم کردستان عراق نیست.