کدخبر: ۱۸۲۸۱۵ لینک کوتاه

رابطه پسران شهید مطهری و شهید مفتح چگونه است؟

محمدمهدی مفتح فرزند شهید مفتح از رابطه خود با علی مطهری سخن گفت.

 مفتح در گفت‌وگو با «خانه ملت» و در پاسخ به این سوال که «رابطه شهید مفتح و شهید مطهری در زمان حیاتشان بسیار حسنه و نزدیک بوده است. رابطه شما و علی مطهری چقدر به هم نزدیک است و از نظر اندیشه و دیدگاه چقدر به هم نزدیکید؟»، اظهار کرد: همان طور که فرمودید رابطه شهید مطهری و شهید مفتح بسیار نزدیک، حسنه و با احترام متقابل بود.

بنده خاطرات زیادی از این موضوع دارم. شهید مطهری جلسات هفتگی را صبح‌های جمعه با برخی پزشکان و مهندسان داشتند. هفته‌هایی که نمی‌توانستند بروند، شهید مفتح به جای ایشان می‌رفتند و سخنرانی داشتند و به همین ترتیب جلساتی که شهید مفتح داشتند، اگر مشکلی پیش می‌آمد، اولین فردی که درخواست می‌شد در آن جلسه باشند شهید مطهری بود.

وی افزود: در دانشگاه هم همکار بودند. بسیار بسیار نزدیک بودند اما بنده با دوست عزیزم دکتر علی مطهری به آن اندازه که شهید مطهری و شهید مفتح ارتباط داشتند، ارتباط ندارم. شرایط امروز و آن روز با هم متفاوت است. مثل شهید مطهری و شهید مفتح که در یک جا - در دانشکده الهیات - کار می‌کردند، من و جناب آقای علی مطهری هم در مجلس با هم کار می‌کنیم و همکار هستیم اما به آن میزان که شهید مطهری و شهید مفتح نزدیک بودند، رفاقت داشتند و همفکر بودند، نیستیم.