کدخبر: ۱۸۹۲۰۰ لینک کوتاه

نشانه افراد خودخواهی که دیگران را طعمه می بینند!

وقتی می گوییم افراد خودخواه شما را طعمه قرار داده اند منظور رفتارهایی است که کاملا نامحسوس انجام می شود تا بدون آنکه متوجه باشید طوری رفتار کنید که هدف آنهاست و بس.

نمناک؛ حمله با احساسات یک فرد به شکل های مختلف صورت می گیرد بعضی افراد سعی می کنند با تحریک دیگران به منفعت های خودشان برسند هر چند یک این رذیلت اخلاقی محسوب می شود اما امروزه بسیاری از آن برای رسیدن به هدف و پیشبرد خواسته هایشان استفاده می کنند ، این دسته از افراد دیگران را درست مثل یک طعمه می بینند و از آنها برای رسیدن به خواسته ی خود استفاده می کنند ؛ در این بخش از نمنام 6 مورد از خصوصیات اخلاقی آنها را خواهیم گفت.

برخی رفتار افراد خودخواه با دیگران با هدف طعمه قرار دادن است افراد خودخواهی که دیگران را طعمه رسیدن به اهداف خود قرار می دهند

 آنها مدام تهمت می زنند و اتهام کارشان است

آنهایی که سعی میکنند شما را آزار دهند از اشتباهاتتان سوء استفاده می کنند و شما را تحریک می کنند تا بحث کنید ، بحثی که در حقیقت هدفش قربانی کردن شماست.

به احساس دیگران لطمه می زنند

اینگونه افراد با احساس دیگران بازی می کند ،آنها سعی میکنند احساس شما را بفهمند و از آن به عنوان نقطه ضعفتان استفاده کنند و شما را عصبانی و ناراحت کنند. وقتی شما تسلیم احساستان باشید خیلی زود مورد طعمه قرار می گیرید.

افراد خودخواه با رفتارشان دیگران را عذاب می دهند و به علاقه مندی های دیگران آسیب می زنند

بعضی افراد از روی قصد به چیزهایی که برای تان اهمیت دارد آسیب می زنند ، این آسیب در قدم اول برای ناراحت کردن شما و در مرحله بعدی رسیدن به هدف خودخواهانه آنهاست.

حسادتتان را برمی انگیزند

حسادت یکی دیگرازحس های آنهاست،  وقتی حسادت چشم های شما را کور کند دیگران به راحتی می توانند شما را در مسیری قرار دهند که هر کاری انجام دهید .اگر همسرتان مقابل شما با شخصی دیگر شوخی کند یا عمدا شما را مقایسه کند نمونه بارزی از مورد طعمه قرار گرفتن است.

آنها همیشه نقش افراد قربانی را بازی می کنند

این گونه افراد موقعیت را طوری سازماندهی می کنند و از کلماتی به کار می برند که خودشان را بی گناه جلوه دهند و طرف مقابل را گناهکار به حدی که خودتان هم باور کنید اشتباه کرده اید وقتی مورد طعمه قرار گرفتید متوجه می شوید تحت کنترل بوده اید.

دیگران را در تصمیم گیری دچار استرس می کنند

یکی دیگر از نشانه های مورد طعمه قرار گرفتن این است که آنها همیشه شما را در تصمیم گیری هول می کنند و به شما زمان تصمیم گیری نمی دهند. آنها می دانند هر چه بیشتر در تصمیم گیری به شما فشار بیاورند شانس بیشتری دارند.