حتی در آخرین ویدئوی ضبط شده اش هم نتوانست دروغ نگوید!

کدخبر: 194729
میزان: آقای احمدی نژاد جای دوری نرویم شما همین مطلب خلاف واقعتان را که در اخرین ویدئوی ضبط شده تان ایراد داشته اید ثابت کنید باقی در فرصت‌های بعدی.
به گزارش خبرگزاری  میزان؛ محمود احمدی نژاد در بیانی غیر متعارف برای قوه قضاییه ضرب الاجل تعیین کرده است که اسناد محکومیتش به فتنه گری، انحراف و ارتباط برخی اعضای دولتش با بابک زنجانی را منتشر کند؛ والا نظرش درباره قوه قضاییه را با مردم در میان خواهد نهاد. در یادداشت ارسال شده به خبرگزاری میزان نکاتی قابل تأمل نگاشته شده است که در ادامه این مقاله را می‌خوانید:

 

۱- تا به حال هیچ مانع و رادعی در مسیر اظهارات خلاف واقع و پر از تناقض احمدی نژاد علیه قوه قضاییه و نظام اسلامی وجود نداشته و او تا آنجا که شم مغالطه گری اش به وی اجازه داده، علیه دستگاه قضایی، قضات شریف و حتی دستگاه‌های قضایی دیگر کشور‌ها دروغپردازی کرده است! بنابراین «تعیین ضرب الاجل» از سوی وی بیش از این که طریقیت داشته باشد، موضوعیت دارد و خود سوژه‌ای است که می‌توان آن را در ردیف دیگر حرکات نمایشی اش، نوعی «صدای تبلیغاتی» یا «میان پرده‌ای برای دیده شدن» در نظر گرفت.

٢. «فتنه گری»، «انحراف» و «ارتباط با مفسدان اقتصادی»، همگی از جمله اوصافی است که در قبح وجدانی، اخلاقی و اجتماعی آن‌ها جای تردید نیست. همچنین این احتمال که افراد متصف به صفات مزبور، مرتکب جرائم و جنایات بزرگ علیه جامعه و نظم عمومی شوند، بسیار بسیار بیشتر از دیگران است؛ اما در عین حال هیچ یک از این سه صفت، به تنهایی عنوان مجرمانه مستقلی را در قانون مجازات اسلامی به خود اختصاص نداده است تا در این زمینه، بتوان از اثبات و دلایل اثبات قضایی آن‌ها سخن گفت. برای روشنتر شدن موضوع، مثالی می‌زنیم. «محاربه» مطابق قانون مجازات اسلامی، جرم است، تعریف قانونی دارد و در دادگاه قابل اثبات است. در عین حال از دید جامعه، محارب، فردی تبهکار و کجرو (یا ستیزه جو، فتنه گر و منحرف) شناخته می‌شود؛ اما آنچه باید به موجب دلایل قضایی در دادگاه اثبات شود، «محارب» بودن اوست، نه کجروی، ستیزه جویی و جنجال آفرینی وی. در نتیجه دلایلی نیز که دادسرا و دادگاه برای اثبات اتهام می‌جویند، دلایل و اسناد جرم «محاربه» است، نه دلایل انحراف از قواعد اجتماعی و برهم زدن نظم عمومی. درباره احمدی نژاد نیز پرونده‌ای مفتوح و مهیای رسیدگی است که در جریان آن، عناوین اتهامی وی به دقت و وضوح مطرح است؛ اما آنچه درباره انحراف وی گفته می‌شود، وصف عامی است که نسبت به بسیاری از سیاستمداران کژرو حتی تا پیش از اثبات جرم در محاکم مصداق دارد؛ هرچند قانون اجازه اعلام صریح عناوین مجرمانه را تا پیش از صدور حکم نهایی نداده باشد. هر چند که در نشست یاد شده رییس قوه قضاییه از احمدی نژاد به عنوان منحرف و فتنه‌گر یاد نکرده‌است. ایشان به فشار‌هایی که از سوی دشمنان خارجی، منحرفان و فتنه‌گران داخلی متوجه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد خلل در حرکت و عزم این قوه برای اجرای عدالت و قانون و مبارزه با فساد وجود دارد، اشاره داشته‌اند. حال اگر احمدی نژاد و همکارانش حسب مشهور و بر اساس آنچه مردم درباره شما می‌اندیشند، خود را مصداق جریان انحرافی و فتنه‌گر یافته‌اند! به جای سوال از قوه قضاییه بهتر است در ممشای خود تأمل کنید و خود را اصلاح نمایید.

 ٣. محمود احمدی نژاد، از نظر بسیاری از مردم و رسانه ها، اوصاف و ویژگی هایی، چون دروغگویی، فتنه و انحراف دارد. فتنه و انحراف، اوصافی است که در محکمه وجدان، تاریخ و افکار عمومی قابل رسیدگی است، اما عناوین مجرمانه او، نام‌های دیگری دارد که به پشتوانه دلایل متعدد و متنوع در دادگاه بدان‌ها رسیدگی خواهد شد. بی شک اتهامات احمدی نژاد نیز بر بستر همین اوصاف شکل گرفته، اما در عین حال خود آن‌ها نیست. 

۴- دو دسته قانون داریم. قوانین «موجد حق» مثل قانون مدنی و قوانین «تضمین کننده حق» مثل قوانین آیین دادرسی. دسته دوم قوانین، نقشه راهی است که شاکی، متهم و قاضی با راهنمایی و حرکت در خطوط آن پیش می‌روند تا به «حق» و «حقیقت» و در نهایت حکمی عادلانه و متقن دست یابند. اختلال در این مسیر و کنار نهادن آیین دادرسی، هر سه را از احقاق حق دور خواهد کرد. بنابراین آیین دادرسی اقتضا دارد که متهم در مرجع قضایی حاضر شود و از اتهامات خود دفاع کند، نه آن که با انتشار کلیپ برای قوه قضاییه خط و نشان بکشد و ضرب الاجل تعیین نماید. قانون آیین دادرسی کیفری برای همین نگاشته شده که طریقه درست و مسیر قانونی احقاق حق مشخص باشد؛ نه آن که هرکس به هر شیوه، «طریق مقتضی» مورد نظر خود را برای احقاق در پیش گیرد. در هر حال معلوم نیست چرا نزدیکان احمدی نژاد خود را از دیگر متهمان برتر می‌دانند؟ ان‌ها از چه بیم داشته و تا چه زمان قصد دارد با جنجال و هیاهو از محکمه بگریزد؟

۵-. انسان عاقل اگر نظری دارد که طرح آن را به سود خود و جامعه می‌داند، بیان می‌کند. گروگانگیری رسانه‌ای و مشروط کردن «اظهار نظر» به ضرب الاجل و عدم انتشار سند علیه خود، بیشتر به قصه‌های پلیسی شبیه است که از تنزل سطح رفتار و گفتار و خود یک مسؤول سابق پرده برمی دارد.

۶- احمدی نژاد در ادامه خلاف گویی هایش که به خصیصه بارز و نهادینه شده وی تبدیل شده، حتی نتوانسته در این ویدئوی کوتاه اخر هم خلاف واقع نگوید وی می‌گوید بابک زنجانی به صورت غیر علنی محاکمه شده است؛ حال آن که ده‌ها میلیون نفر، محاکمات وی را از رسانه ملی به تماشا نشستند؟ خبرنگاران در جلسات دادگاه حاضر بودند و به صورت لحظه‌ای خبر و فیلم ان را منتشر کردند؟ آیا اطراف احمدی نژاد انقدر تهی شده است که کسی نبوده به وی این اطلاعات ساده و اشکار را بدهد یا اینکه دروغ گویی در شخصیت وی به امری نهادینه تبدیل شده است؟ ایا هر دو گزینه صحیح است؟

اقای احمدی نژاد جای دوری نرویم شما همین مطلب خلاف واقعتان را که در اخرین ویدئوی ضبط شده تان داشته اید ثابت کنید باقی در فرصت‌های بعدی.

موضوع بعدی در مورد دادگاه بابک زنجانی همین روایت همکاری بی بدیل دولت احمدی نژاد با بابک زنجانی است موضوعی که در تمام جلسات علنی دادگاه از سوی همه طرفین پرونده به ان اذعان شد فقط جستجویی کوتاه در اینترنت و مطالعه جلسات دادگاه این موضوع را روشن می‌کند. البته هم که بدون همکاری و پشتیبانی گسترده بابک زنجانی هرگز نمی‌توانست این حجم از پول را از دولت احمدی نژاد دریافت کند.

۷. سرانجام آن که احمدی نژاد از قوه قضاییه خواسته است اسناد فتنه گری، انحراف و ارتباط وی با مفسدان را منتشر کند.بدیهی است دستگاه قضا، در انتشار اسناد اتهامات یک متهم، بیش و پیش از هرچیز از قانون تبعیت می‌کند و منتظر اجازه یا ضرب الاجل نمی‌ماند! اما در عین حال، برای انتشار سند انحراف وی، راه دور نباید رفت. همین کلیپ و کلیپ‌های قبلی وی که در آن‌ها لحنی ستیزه جو و پر آشوب دارد، بهترین سند بر انحراف احمدی نژاد است. همین کجروی‌ها از قانون، صداقت و عدالت قضایی، بهترین گواه بر انحراف فکر و رفتار احمدی نژاد است. او اسناد فتنه گری و انحرافش را بار‌ها خود به دست خویش منتشر کرده است. پس آقای احمدی نژاد! نیازی به ضرب الاجل نیست. هر چه می‌خواهید «اظهار نظر» کنید، اما بدانید که بر خلاف اظهار نظر که حقی اساسی است، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، توهین و افترا تضییع حق عامه و لطمه به نظم عمومی به حساب می‌آیند. پس قبل از شروع پرده‌ای دیگر از این نمایشنامه، قدری به پرده آخر بیندیشید.

۸-اقای احمدی نژاد شما در هر سخنی که طی ماه‌های اخیر داشته اید ده‌ها اتهام به رییس و مسوولان عالی قضایی زدید کدام را ثابت کردید بگم بگم‌های شما از سالیانی پیش در افکار عمومی شهره شده است کدام یک از اتهاماتی که در تریبون‌های مختلف به اشخاص و نهاد‌های نظام زدید در دادگاه صالحه ثابت شده است ایا وقت ان نرسیده که اسناد و مدارک اتهام زنی‌های گسترده خود را منتشر کنید؟

اگر بخواهیم تک تک اتهامات را اینجا مرور کنیم غیر از ابطال وقت مخاطبان کاری بیهوده کرده ایم فقط همین چند سطر را پاسخ دهید:

شما اخیرا مدعی شده اید ایت الله املی لاریجانی در سال‌های ابتدایی ریاستشان در قوه قضائیه هیئت منصفه را قبول نداشته‌اند و گفته‌اند بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده‌اند، چند ساعت وقت احتیاج دارید تا این دروغ اشکارتان را ثابت کنید؟

بر حسب گزارش‌های مستند و اشکار، از مهر ۸۸ تا مهر ۹۰ بیش از ۱۳۰ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. دروغ گویی انهم چنین آشکار؟!

اقای احمدی نژاد شما اخیرا عنوان کرده اید که در مورد پرونده ستار بهشتی به رییس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی امنیت ملی تذکر داده اید اولا این جلسه اعضای مختلفی دارد و باید اعضا شاهد تذکر شما که به ادعای خودتان فریاد هم همراهش بوده است باشند این موضوع را حتما ثابت کنید؟

ثانیا بعد از این ادعاها اساسا پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضایی خود رسیدگی کرده است که در این مورد جرمی از ناحیه یک مأمور ناجا رخ داده بود بر همین اساس هم مأمور متخلف در دادگاه نیز محکوم شد این موضوع چه ارتباطی با قوه قضائیه دارد؟!

 

تیتر یک
  • تنفر کلوپ روسای جمهوری سابق از سنت شکنِ حرفه‌ای؛

    روسای جمهور پیشین یالات متحده، باراک اوباما، جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون پس از برگزاری مراسم آغاز به کار دولت جو…

پیشنهاد اقتصادنیوز
اقتصادنیوز امروز به شما پیشنهاد ویژه ای درباره حوزه های مهم خبری می دهد
از دست ندهید