کدخبر: ۲۰۸۳۲۴ لینک کوتاه

فاکتورهای فنی پرسپولیس و السد(داده‌نما)

اقتصادنیوز: کانال تلگرامی متریکابا انتشار یک داده‌نما، پارامترهایی‌کهپرسپولیس و السد قطر در آنها سرآمد هستند را فهرست کرده است.

پرسژولیس السد