اقتصاد نیوز: عصرایران با انتشار این ویدئو نوشت؛ گاف حمید گودرزی در برنامه زنده: من این فیلمو ندیدم