اقتصادنیوز؛ حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر که در قزاقستان برگزار شد درباره جزئیات توافقنامه کنوانسیون رژیم حقوقی خزر سخنانی ایراد کرد.

به گزارش اقتصادنیوز؛  حسن روحانی گفت: در این کنوانسیون، اصول مهمی همچون: «تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم 5 کشور­ساحلی»، «ممنوعیت دراختیار قراردادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی» قید شده اند.

روحانی ادامه داد: دریای خزر متعلق به کشورهای ساحلی آن است و هر نوع احداث و واگذاری پایگاه­های نظامی به کشورهای خارجی، عبور شناور­های جنگی و حتی ترانزیت محموله های نظامی خارجی متعلق به غیر کشورهای ساحلی از دریای خزر ممنوع می‌­باشد.