کدخبر: ۲۵۹۱۲۴ لینک کوتاه

صدور مجوزهای صنعتی در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته چند درصد رشد داشته است؟

اقتصادنیوز: آمارهای جدید صنعتی در اولین ماه پاییز از رشد محسوس سرمایه‌گذاری حکایت دارد. ارزیابی صورت وضعیت مجوزدهی صنعتی در ۷ ماه منتهی به مهر سال جاری اشتیاق سرمایه‌گذاران داخلی را برای دریافت جواز تاسیس نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که میزان جوازهای صادره به نسبت سال گذشته حدود ۲۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز آمار ثبت‌شده در ماه مهر نیز حاکی از رشد بیش از ۱۳ درصدی صدور جوازهای تاسیس است. این روند مثبت در صدور پروانه‌های بهره‌برداری نیز دیده می‌شود. مطابق آمار میزان پروانه‌های بهره‌برداری نیز رشد بیش از ۲۲ درصدی را در ماه مهر ثبت کرده است.

روند صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در اولین ماه فصل پاییز رشد کرد. داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که روند صدور جواز تاسیس در هفت ماه منتهی به مهر نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشدی نزدیک به ۲۲ درصد داشته است، رشدی که در اولین ماه پاییز به بیش از ۱۳ درصد رسید. داده‌های اعلام‌شده بیانگر آن است که پروانه‌های بهره‌برداری صادره در هفت ماه منتهی به مهر نیز رشد بیش از یک درصدی داشته و این رشد در اولین ماه پاییز به بیش از ۲۲ درصد رسیده است. رشد صورت گرفته در جواز و پروانه‌های بهره‌برداری صادره، رشد اشتغال در بخش صنعت را نیز به همراه داشته است. براساس آمار اعلام شده اشتغال جوازهای تاسیس صادره در هفت ماه منتهی به مهر ماه رشدی بیش از ۲۵ درصدی را ثبت کرده و پروانه‌های بهره‌برداری نیز در این مدت رشدی نزدیک به ۹ درصد داشته‌اند.

بررسی آمار صدور جواز و پروانه‌های بهره‌برداری در اولین ماه پاییز از تغییر روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی حکایت دارد. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که با ورود به اولین ماه پاییز سرمایه‌گذاری برای پروانه‌های بهره‌برداری و طرح‌های صنعتی (جوازهای صادره و پروانه بهره‌برداری) روند نزولی به خود گرفته است. نزولی‌شدن رقم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده و محقق شده در مهر سال جاری نسبت به ماه ماقبل در حالی است که صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در این مدت به لحاظ تعداد رشد داشته است. افت رقم  سرمایه‌گذاری در دو بخش صدور جواز و پروانه بهره‌برداری را می‌توان به گرایش سرمایه‌گذاران به طرح‌های کوچک و متوسط که نیازمند سرمایه کمتری هستند نسبت داد.  آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که هرچند در مقایسه ماه به ماه، روند سرمایه‌گذاری فروکش کرده است؛ اما روند سرمایه‌گذاری در ماه‌های گذشته موجب شده تا در ۷ ماه منتهی به مهر سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بخش صنعت رشد سرمایه‌گذاری را تجربه کند. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که در مهرماه امسال در مجموع ۲ هزار و ۹۲ جواز تاسیس برای متقاضیان صادر شده است که نسبت به شهریور رشدی بیش از ۱۳ درصد داشته است. رشد صدور جواز تاسیس در مدت زمان مورد بررسی در حالی است که براساس داده‌های اعلام شده سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این بخش افت ۷۶ درصدی داشته است. براساس آمار اعلام شده مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در مهر بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

 از سوی دیگر در بخش پروانه بهره‌برداری (ایجادی و توسعه ای) نیز براساس آمارهای اعلام شده در مهر در مجموع ۵۷۰ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است که در مقایسه با ۴۶۶ پروانه بهره‌برداری صادره در شهریور این بخش نیز به لحاظ تعداد رشدی بیش از ۲۲ درصد را ثبت کرده است؛ سرمایه محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره در مهر ماه در مجموع بیش از ۲۶ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با شهریور ماه بیش از ۱۲ درصد افت داشته است. پروانه‌های بهره‌برداری صادره در مهر نسبت به شهریور ماه در ایجاد اشتغال نیز افت نزدیک به ۵درصدی داشته است. افت سرمایه‌گذاری محقق شده در مهر ماه در حالی است که در ۷ ماه منتهی به مهر سال جاری در مجموع نزدیک به ۳۶۱ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به ۱۳۴ درصد داشته است.  داده‌های اعلام شده از افت سرمایه‌گذاری در مهر نسبت به شهریور ماه در حالی است که در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری در مجموع ۱۲ هزار و ۸۰۸ فقره جواز تاسیس در کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به ۲۲ درصد داشته است. سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای جوازهای صادره در این دوره زمانی نیز رشدی نزدیک به ۶۰ درصدی را ثبت کرده است؛ براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع سرمایه پیش‌بینی شده برای جوازهای صادره در مدت زمان مورد بررسی نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است. اما اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای صادره در مهر نسبت به شهریور ماه نیز با افت همراه بوده است؛ به‌طوری که براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی شاهد افت ۱۴ درصدی اشتغال پیش‌بینی شده بوده‌ایم.