فیلم خبرنگار اعزامی به محل سقوط هواپیمای ارتش

اقتصادنیوز: فیلم خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس به سانحه را ببینید.